Annonse
Un­der lør­dags­kon­ser­ten var det 23.000 pub­li­kum­me­re på plass på Viking sta­di­on. Da­gen før var an­tal­let cir­ka halv­par­ten. Både ar­ran­gør Stage­way og po­li­ti­et sier de er for­nøyd med gjen­nom­fø­rin­gen av kon­ser­te­ne i helgen. FOTO: ROY STORVIK

Vellykket folkefest

Både po­li­ti og ar­ran­gør er for­nøyd et­ter hel­gens sta­di­on­kon­ser­ter med 80-tallsheltene i Mods.

Annonse