Velge yrkesfag 1. mars?

DEBATT: SSB anslår at vi vil trenge nesten 100.000 flere fagarbeidere om 20 år, da har vi to alternativer, enten importere dem eller utdanne dem selv. Jeg mener Norge bør utdanne dem selv, skriver Roy Steffensen (Frp)

Av: Roy Steffensen, stortingsrepresentant Frp og leder av Utdannings- og forskningskomiteen

1.mars er fristen for å søke videregående opplæring. Mange unge står overfor et vanskelig valg når de nå må bestemme seg for utdanning og yrke. Vi som har levd en stund vet at livet ofte tar mange uante vendinger, og at det ikke er lett å planlegge som 15-åring hva man skal gjøre resten av livet. Derfor er det vår jobb som foreldre, besteforeldre, onkler og tanter å rådgi så godt som vi kan, og mitt råd er utvilsomt at unge bør vurdere yrkesfag. Her er noen grunner til det: 

Innenfor yrkesfag er det store muligheter i fremtiden. 6 av 10 bedrifter hos NHO oppgir at de har behov for folk med yrkesfagutdanning og at de allerede i dag taper anbud på grunn av mangel på fagarbeidere. Samtidig anslår SSB at vi vil trenge nesten 100.000 flere fagarbeidere om 20 år, da har vi to alternativer, enten importere dem eller utdanne dem selv. Jeg mener Norge bør utdanne dem selv. 

LES OGSÅ: Veksling mellom skole og praksis motiverer elevene

Norge trenger flere som jobber i kjeledress, ikke bare i dress, og velger man yrkesfag og får et fagbrev står mulighetene åpne. Regjeringen har nemlig gjort det enklere å gå fra fagbrev til høyere utdanning. Ønsker man å bli ingeniør eller arkitekt vil man utvilsomt være mer attraktiv i markedet om man har et fagbrev innen eksempelvis byggfag. Da har man også noe å falle tilbake på om høyere utdanning skulle vise seg å ikke være det riktige. 

En av grunnene til at mange elever ikke velger yrkesfag, er frykten for ikke å få læreplass. Her har regjeringen gjort flere grep for å sikre at bedrifter har mulighet til å ansette lærlinger. Lærlingetilskuddet har blant annet økt 7 ganger, med over 20 000 kroner, og det stilles nå strengere krav om bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud. I tillegg stiller regjeringen nå krav om at alle statlige etater og underliggende virksomheter skal ha lærlinger. 

«Yrkesfagløftet» gir resultater og for fjerde år på rad er det rekord i antall lærlingplasser. Fortsatt står dessverre tusenvis uten tilbud om læreplass, men vi rekrutterer stadig flere lærebedrifter, og pilene peker i riktig retning. Yrkesfag fremstår som mer attraktivt for ungdom enn på lenge!

LES OGSÅ: Elever på yrkesfag får tilpasset engelsk, norsk og matte