Veier stengt mellom Lagård og Storhaug fram til januar

Paradissvingen og strekningen fra Lyder Sagens gate i krysset med Haukelisgata til Avaldsnesgata i krysset med Hjelmelandsgata stenges for trafikk fram til januar 2020 på grunn av anleggsarbeid i regi av Lyse Elnett.

Fra 13. august og ut året vil strekningen Lyder Sagens gate – Avaldsnesgata være stengt. Paradissvingen og krysset med Paradisveien stenges senere i august, når Consul Sigvald Bergensensvei åpnes etter anleggsarbeidet ved Hillevågsvannet.
Når Paradissvingen og krysset med Paradisveien stenges, vil denne atkomsten fra Lagårdsveien til Storhaug og Hillevågsvannet være stengt så lenge anleggsarbeidet varer.

Selv om krysset Kirkegårdsveien, Paradisveien og Paradissvingen stenges for trafikk, blir det åpen atkomst til gravlund og kapell. 

Mellom Kirkegårdsveien og Paradisveien kan syklister og gående passere. Trappa opp til Birkelandsgata blir åpen. Må den stenges i perioder, blir omveien skiltet.

Arbeidet som skal gjøres er siste del av saneringen av vann- og avløpsanlegg i Avaldsnesgata, og etablering fjernvarmerør.
Arbeidet utføres av Nordbø Maskin AS på vegne av Lyse Elnett. Som eier av veiene har Stavanger kommune godkjent planene for anlegget.

Arbeidet skjer tett på boliger og eiendommer. Det vil føre med seg noe støv og støy. Lyse og entreprenørene vil arbeide for at belastningen for de berørte blir så liten som mulig og har ansvar for god kommunikasjon med berørte beboere.
Mer informasjon kan fås på kommunens nettsider