«Vassøy-bro og økonomi»

DEBATT: Miljøpartiet De Grønne glemmer å regne med kostnadene når de går imot bro til Vassøy, skriver Stein Vassøy.

 

Av: Stein Vassøy

Miljøpartiet De Grønne må gjerne være mot bru til Vassøy. Motstandere er det i de fleste opplagte saker hvor flertallet i kommuner og på Stortinget gjør sine fornuftige vedtak til beste for samfunnet. LES OGSÅ: Bevar Vassøy - ikke bygg bro

Problemet er at det konkluderes uten å nevne kostnadene standpunktet medfører.

Deres argument er at bro til Vassøy blir dyrt. Alt er dyrt, og fergeforbindelse er dyrest.

Brokomiteen har laget gode økonomiske beregninger som viser dette, og hvor bro kan betales med fergeavløsingsmidler og eventuelt bompenger (i stedet for fergebillett).

Argumentet om at en bro vil koste anslagsvis en halv milliard er en ting, men fergeforbindelsen har fra kommunesammenslåingen og frem til bro blir kjørbar kostet kommune og skattebetalere det dobbelte i pengeverdi, når den en gang er kjørbar.

Med fergeløsning øker de nødvendige offentlige tilskudd årlig, mens en bro blir ferdig nedbetalt.

Det skrives at fylkeskommunen har trange budsjetter. Med fortsatt drift av ferjer, blir budsjettene helt unødvendig enda trangere. Det er nok det som kommer til å telle mest, når vedtaket om bro forhåpentlig blir gjort om kort tid.

Kommunen og næringslivet har fortsatt betydelige oppdrag å utføre på Vassøy der det bor omkring 700 mennesker i omkring 250 boliger, med f.eks. skole, barnehage, friarealer, vei- vann- og avløpsnett, el-forsyning, og tjenester til eldre, syke og pleietrengende.

Disse merutgifter med bruk av ferge fremkommer ikke i noen regnskaper, og politikerne gjør som de ikke vet noe om dette. Da bør de se og lytte til de erfaringer Kyst-Norge for øvrig er helt enige om, og har vært det i generasjoner. Finnøy og Rennesøy sine politikere vet adskillig mer om dette enn politikerne i Stavanger.

Ordførerkandidaten fra MDG bør være oppmerksom på at den økonomi politikerne nå råder over sannsynligvis vil avløses av langt magrere budsjetter, og da vil neppe politikerne være i stand til å prioritere beboerne på Vassøy med ett fergebudsjett de da vil være tilfreds med.