Auglendstunnelen på E 39 er blant tunnelene som stenges i en periode for vårrengjøring før 17. mai.

Vasker tunneler til 17. mai

Tirsdag morgen startet Statens vegvesen en ny runde tunnelvask i regionen. En rekke tunneler skal nå renses før 17. mai.

 Nyvaskede tunneler betyr mindre støv og bedre sikt, og er dermed tryggere tunneler, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Tunnelvask er viktig for trafikksikkerheten, vi vasker vekk støv fra skilt, lys, tak og vegger i tunnelene. Mindre støv betyr også at det blir betre sikt, forklarer byggeleder Tor Gabrielsen i Statens vegvesen.

Denne runden med tunnelvask startet klokka 07.00 tirsdag 2. mai.

Finnfast først

Først ut var Finnfast. Fram til 11. mai blir ti tunneler vasket.

De fleste blir helt stengt i noen timer om kvelden og natt mens det blir vasket, og det blir skiltet omkjøring i stengeperioden.

– Tunnelene stenges under vaskingen fordi det er tryggere for bilistene. Vi stenger kvelder og netter for ikke å hindre trafikken for mye, sier byggeleder Gabrielsen.

Vasketider i tunnelene:

* Finnfast, Fylkesvei 519/606, 2. mai 07.00- 3. mai 19.00
* Klepptunnelen, Fylkesveg 44, 7. mai 20.00-23.00
* Austrått-tunnelen, Riksvei 13, 7. mai 22.00-8. mai 02.00
* Hillevågstunnelen, Fylkesvei 44, 8. mai 01.00-06.00.
* Storhaugtunnelen, Fylkesvei 427, 8.mai 20.00-9.mai 02.00
* Bergelandstunnelen, Fylkesvei 509, 9. mai 01.00-06.00
* Auglendshøyden nord, E39, 9. mai 21.00-10. mai 01.00
* Byhaugtunnelen, E39, 10. mai 00.00-03.00
* Auglendshøyden sør, E39, 10. mai 01.00-06.00
* Solasplitten, Riksvei 509, 10. mai 21.00-11. mai, 02.00
* Kulvert Skjæringen Hillevåg, Fylkesvei 44, 11. mai 01.00-06.00