Randi Mobæk og Kvinnegruppa Ottar markerer motstand mot voldsdom i dag. Foto: Carina Johansen

Varsler demonstrasjon mot Chippendales

Kvinnegruppa Ottar, Stavanger Rødt og Stavanger Sosialistisk Venstreparti varsler Chippendales-demo. Ordføreren varsler gjennomgang av regler for å unngå at slike show får skjenkebevilling i framtiden.

Kvinnegruppa Ottar varsler demonstrasjon før Chippendales' show i kveld, sammen med de politiske partiene SV og Rødt. 

– Vi er dypt skuffet over flertallet av Stavanger kommune sine politikere og byens administrasjon, som nå sammen undergraver politiske vedtak. I over 20 år har Stavangers skjenkeretningslinjer presisert at det ikke skal gis bevilling til etablissementer som har stripping og liknende som del av underholdningstilbudet eller driftskonseptet. Av hensyn til økonomien som er knyttet til Stavangers Forums messeområde, «glemmes» det meste, skriver Randi Mobæk i Kvinnegruppa Ottar i en pressemelding fredag.

Klage førte ikke fram

En klage på vedtaket om å gi skjenkebevilling ble behandlet i kommunalutvalget etter initiativ fra SV.

– Politikerne der var imot at Chippendales skulle opptre til helgen, men de tok ikke det ansvaret de er valgt til å gjøre med å ikke sette foten ned, skriver Ottar, som samtidig gjør det klart at de kommer til å demonstrere mot showet i kveld.

Sagen Helgø (H): – Blir trolig siste gang med skjenking

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) vil ikke at det skal gis skjenketillatelse til lettkledd-show i framtiden.

Christine Sagen Helgø (H).
Foto: Lasse Hansen
Ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Dermed kan helgens to Chippendales-show ved Clarion Hotel Energy på Tjensvoll bli siste gang at et enkeltarrangement med erotiske og lettkledde innslag får skjenkebevilling av kommunen.

Ordføreren har varslet at hun ønsker at kommunens retningslinjer om skjenkebevilling blir presisert «slik at arrangement som dette ikke blir godkjent i framtiden», heter det i hennes svar til kommunalutvalget, som reiste spørsmål om hvorvidt et show som Chippendales på Clarion Hotel Energy ville være i strid med skjenkeretningslinjene til Stavanger kommune.

LES OGSÅ: Skjenkebråk om lettkledde menn i Stavanger

Tatt opp i juni

Spørsmålet ble først tatt opp i kommunalutvalget i juni, og ble løftet fram av gruppeleder i SV Stavanger, Eirik Faret Sakariassen.

SV-politikeren mener at det ikke var rett å gi skjenkeløyve til arrangementet, og mener et slikt konsept strider mot kommunens retningslinjer, skrev RA.

Rådmannen uttalte den gang at han ikke er enig i SVs konklusjon, og mener det er skjenkestedets konsept som avgjør hvorvidt skjenketillatelse skal gis, og at dette var årsaken til at retningslinjene i sin tid ble til.

LES OGSÅ: Stavanger som strippefri by!

Ber om redegjørelse

Men verken ordfører eller assisterende rådmann var til stede da spørsmålet ble besvart i juni, og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø ønsker nå at saken tas opp på ny.

«Ordfører er uenig med rådmann i at dette faller utenfor retningslinjene i paragraf 5.2, og ber derfor om egen sak til kommunalutvalget som skjenkeutvalg som:
1. Redegjør saken
2. Klargjør forståelsen av retningslinjene i paragraf 5.2 slik at arrangement som dette ikke blir godkjent i framtiden,» skriver ordføreren i sitt svar.

Chippendales opptrer på Clarion Hotell Energy fredag og lørdag.

LES OGSÅ: – Flere ville ha reagert dersom stripperne var kvinner