Vannstanden kan gå rundt 32 cm over kaikanten innerst i Vågen

Kommunen legger ut ekstra flomvern fra tidlig mandag morgen.

Kommunen legger ut ekstra flomvern fra tidlig mandag morgen. Også andre områder langs kaier og brygger kan bli rammet av ekstremværet Elsa.

Det er varslet om svært høy vannstand i Rogaland, med topp like før midnatt natt til tirsdag 11. februar. To mindre topper kommer midt på dagen mandag og tirsdag.

Foreløpige prognoser fra Meteorologisk institutt indikerer at vannstanden mest sannsynlig kan gå rundt 32 cm over kaikanten innerst i Vågen natt til tirsdag. Varselet er usikkert og avhenger blant annet av vær og vind i området.

Veier og eiendommer langs store deler av kaikanten i sentrale Stavanger kan bli berørt. Det samme gjelder i Vikevåg, Judaberg og andre utsatte steder.

Tidligere i år, under uværet Didrik, gikk vannet 12 cm over kaikanten innerst i Vågen. 

Hva gjør kommunen? 

Kommunen legger ut ekstra flomvern i Vågen fra og med tidlig mandag morgen: 110 meter med vannfyllt plastpølse, og sandsekker mellom det permanente flomvernet på kaien. 
Slår prognosene til, vil Vågen, Strandkaien, Skagenkaien og Kongsgårdbakken være stengt for trafikk natt til tirsdag. Også veier andre utsatte steder kan bli midlertidig stengt uten ytterligere forhåndsvarsel.

Hva gjør du?

Har du eiendom utsatt for høy vannstand, sikre etter beste evne gjenstander og verdier. Kontakt forsikringsselskap ved vannskade.
Har du småbåt, sjekk at fortøyningene tåler vinden og variasjonene i vannstanden. Forvinner den på havet, kontakt Rogaland brann og redning.
Sørg for at gjenstander på brygger, kaier og ellers langs kysten er sikret.
Det er meldt mye regn i dagene som kommer. Hold sluker og rister på egen eiendom åpne, og sjekk gjerne hos en bortreist nabo.
Fjern løv, rusk og rask som kan gi tette rister og sluker langs fortau, langs veier og i gata der du bor.
Meld på VOF, varsleomfeil.no, om du ser at vær, vind og vann har gjort skade på kommunale veier, uteområder og friområder.

Kaikanten innerst i Vågen i Stavanger ligger på 78 cm NN2000. Varselet fra Meteorologisk institutt indikerer en vannstand natt til tirsdag 11. februar på rundt 110 cm NN2000.