Vannet kommer tilbake til Bergåstjern

Arbeidet vil sannsynligvis være ferdig i løpet av februar.

Det har i flere år vært problemer med vannstanden som har vært for lav i tjernet. På grunn av dette har det vokst over med vegetasjon, noe som har vært skadelig for salamanderne som lever der, skriver Stavanger kommune på sine nettsider.

– Det skal vi nå fikse på. Slammet på bunn skal graves ut, vi skal ta vekk en del av den overgrodde vegetasjonen og vi skal tette igjen bunnen på dammen, forteller prosjektleder Ida Ur Storberget i Stavanger kommune.

For å gjøre dette vil det bli brukt en del store maskiner. Disse kan lage en del støy, men arbeidet vil stort sett foregå på dagtid. Arbeidet starter mandag 14. januar, og vil sannsynligvis være ferdig i løpet av februar.

– Vi takker for tålmodigheten til nabolaget angående støy og gleder oss til igjen å ha en dam som kan være et godt leveområde for salamander. Vi gleder oss også til å få en dam med mer vann, som betyr mer is å skøyte på om vinteren, sier prosjektlederen til kommunens egne nettsider.

LES OGSÅ: Kommunale boliger tappes for store verdier