– Vi i Stavanger Arbeiderparti skal gjøre vårt for å få til god valgdeltakelse og et godt valg, skriver Marianne Aare. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Valget er ditt!

KRONIKK: Kom deg opp av sofaen, orienter deg, les aviser og se på TV, skriver Marianne Aarre (Ap).

Av: Marianne Aarre, Styremedlem i Stavanger Arbeiderparti

Hvert andre skoleår er det to ting som gjør skolestarten ekstra kjekk. Ikke bare blir jeg kjent med nye elever. Det er også valgår! Et av spørsmålene i samfunnsfagstimene mine er da alltid: «Hvilket parti er ofte det største ved valg i Norge?» Elevene kommer med mange gode forslag, men blir hver gang like overrasket når jeg svarer «sofa-partiet» eller «hjemmesitterpartiet». Det er jo faktisk det rette svaret. Valgdeltakelsen, særlig ved kommune- og fylkestingsvalg, er lav. Ved de siste lokalvalgene brukte bare cirka 4 av 10 stemmeretten sin. Ved Stortingsvalgene har det heldigvis vært litt bedre, men 2–3 av 10 stemmer ikke. Det er mange av de unge som ikke stemmer, men informasjonskampanjer og forsøk med stemmerett for 16- og 17 åringer ser likevel ut til å ha god effekt.

Er dårlig valgdeltakelse så farlig da? Kan ikke folk velge å ikke delta? Vi i Norge er heldigvis forskånet for stor oppslutning rundt ekstreme høyre- og venstrepartier, men dårlig valgdeltakelse gir likevel grunn til bekymring. Det er en kjensgjerning at det demokratiet vi har, og de institusjonene det besitter, trenger oppslutning for å holde på sin legitimitet og relevans. De er bærere av vårt demokrati, og de er vår sikkerhet mot ekstreme dreininger av samfunnet. Se for eksempel hvordan godt etablerte rettsinstitusjoner og Kongressen i USA har motarbeidet president Trumps mest ekstreme utspill. Det er dette det handler om, det er derfor det er så viktig å delta.

Vi i Norge og Stavanger går nå inn i en valgkamp. Vi ser allerede konturene av det som kommer gjennom landsmøteutspill og sonderinger av samarbeids-konstellasjoner. Samtidig har vi fått en ny mediehverdag med sosiale medier. Aldri før har vi som enkeltindivid ment så mye, og gjort det tilgjengelig for så mange. Aldri før har et offentlig ordskifte gått så fort med så liten tid til ettertanke og refleksjon. I denne nye mediehverdagen pågår det for tiden en debatt om pressens rolle, og vi har fått nye begrep som «fake news» og alternative fakta. I den kommende valgkampen er det derfor ekstra viktig at våre etablerte og profesjonelle medieaktører tar sitt samfunnsoppdrag på alvor for å fremme valgdeltakelse og at deres dekning av valgkampen blir saklig og god. Jeg som lærer, og andre lærere med meg, vil på vår side sørge for å lære elevene god kildekritikk, og gi dem et kunnskapsgrunnlag for å forstå.

For politiske partier er sosiale medier en fin måte å nå velgerne. Samtidig uttrykker mange velgere frustrasjon og usikkerhet når det gjelder partiers standpunkt og meninger, og mange har uttalt at det er derfor de lar være å stemme. Det personlige møtet er derfor ennå viktig, møtet med deg, velgeren, hva du har å si og mener. For å få til dette må partiene være til stede der du er.  

Vi i Stavanger Arbeiderparti har i tidligere valgkamper hatt mange fine samtaler i sentrum. Mange andre byer har likevel organisert partienes tilstedeværelse i bykjernen på en annen måte enn i byen vår. Både i Oslo og Bergen har det i valgkampinnspurten blitt satt opp låsbare små «hytter» i sentrum. Dette gjør det greit å lagre utstyr for partiene, og det har gjort valget synlig, også når ingen er til stede. Er dette noe å tenke på for oss i Stavanger? Slike små «hytter» kan for eksempel fordeles til noen av byens barnehager, eller til andre gode formål, etter valget.

Et annet sted vi i Stavanger Arbeiderparti har hatt mange gode samtaler er i byens friområder. Det er synd hvis muligheten for å nå velgere der begrenses. På tur har folk tid til å snakke med oss, og de som vil, kan stoppe for å slå av en prat. Tilgjengelighet og synlighet er viktig for å få til god dialog og fokus på valg.

Så, kom an, kom deg opp av sofaen, orienter deg, les aviser, se på TV og bruk sosiale medier. Kom og snakk med oss og gå og stem! Vi i Stavanger Arbeiderparti skal gjøre vårt for å få til god valgdeltakelse og et godt valg. Vårt hovedmål for dette valget er ny regjering for å få bukt med arbeidsledigheten. Vi vil også jobbe for å beholde et trygt arbeidsliv, utjevne forskjeller ved en mer rettferdig skattepolitikk, styrke fellesskolen, gi de eldre god omsorg og ikke minst ha offentlige sykehus med nok ressurser. Hva du stemmer er likevel opp til deg. Valget er ditt!