Valgdebatt: Dette mener politikerne om kultur

Kultur har vært blant de minst omtalte temaene i valgkampen. Stavanger-politikerne bruker langt mer penger til kultur enn kollegene sine i Sandnes, og hvor mye støtte skal gis? Se kulturvalgdebatten på Tv Vest og Rogalands Avis.