Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sender forslag om å flytte 4.760 jobber fra fem statlige etater til fylkeskommunene. En lang rekke andre etater og departementer skal også overføre oppgaver til fylkeskommunene, foreslår et utvalg som leverte sin rapport torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Utvalg vil flytte 5000 arbeidsplasser til fylkeskommunene og legge ned fem direktorater

Nær 5000 arbeidsplasser foreslås overført til fylkeskommunene i en fersk rapport. Bufetat og IMDi er blant fem statlige etater som foreslås nedlagt.

Nær 5000 arbeidsplasser foreslås overført til fylkeskommunene i en fersk rapport. Bufetat og IMDi er blant fem statlige etater som foreslås nedlagt.

Utvalget foreslår endringer som samlet sett vil medføre at 23,5 milliarder kroner overføres fra statlige institusjoner til fylkeskommunene.

LES OGSÅ: – Rådhuset blir et symbol på optimismen som råder i Sandnes (RA+)

Forslagene omfatter endringer innen nær sagt alle forvaltningsområder, med størsteparten innen næring, innovasjon og forskning, kultur, samferdsel og integrering og barnevern.

Utvalget har vært ledet av professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo. Rapporten ble overlevert kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) torsdag. Hun sier at utvalget har gjort et grundig arbeid, og at de kommer med viktige innspill.

LES OGSÅ: – Tiden for omstilling er ikke over

Rapporten sendes nå på høring med en frist på seks uker.

– Oppfølgingen av utvalgets forslag vil vi se i sammenheng med de prosessene vi allerede har gående for å vurdere nye oppgaver til fylkeskommunene, sier Mæland.