Utstedte ni forenklede forelegg

Utrykningspolitiet konsentrerte seg om de som brøt fartsgrensen.

Mellom klokken 13.30 og 16.00 gjennomførte Utrykningspolitiet en trafikkontroll med i Noredalen i Sandnes. 

Ni bilførere fikk forenklet forelegg, og høyeste hastighet målt var 70 km/t i 60-sone.