Kjartan Alexander Lunde. Foto: Roy Storvik

Utsetter sak om mobilmast i friområde

Flertallspartiene har summet seg. Saken om mobilmast ved Litle Stokkavatn blir utsatt, og alternative løsninger skal vurderes på nyåret.

Mobilselskapet Telia ønsker å bygge en 31 meter høy mobilmast ved fotballbanen ved Litle Stokkavatn. Det får Jostein Ravndal og over 100 andre naboer til å reagere.

I dag torsdag skulle saken behandles i kommunalstyret for byutvikling (KBU), og i konklusjonen i saksdokumentene står det at «Den samfunnsmessige betydningen av å få nødvendig infrastruktur for mobiltelefoni innenfor området, er en tungtveiende grunn for å gi dispensasjon og tillatelse.»

Nå har imidlertid flertallspartiene summet seg, og KBU-leder Kari Raustein (Frp) fremmer torsdag kveld følgende forslag på vegne av H, Frp, FNB (Folkeaksjonen nei til mer bompenger) og Venstre, opplyser Venstres Kjartan Alexander Lunde overfor RA:

«Saken utsettes til januar 2017. Kommunalstyret for byutvikling ber Rådmannen invitere teleselskapene til et dialogmøte med AU-KBU for å se nærmere på egnede plasser for plassering av basestasjoner og mobilmaster.»