Ordfører Christine Sagen Helgø (H) sa i sin tale at hun er opptatt av at Stavanger er en åpen og inkluderende by. Hun tror byens kulturinstitusjoner kan bidra til dette, ved å skape gode og tilgjengelige møteplasser som kan forebygge utenforskap. Hun oppfordret dermed de som var til stede om å tenke over dette. FOTO: TONE HELENE OSKARSEN

Utfordrer byen til åpenhet

Ordføreren inviterte byens kulturinstitusjoner på kvinnedagsfrokost, for å utfordre dem til å åpne byen i enda større grad.

Hvert år inviterer ordføreren til frokost på kvinnedagen, og i år var temaet «åpenhet». Åpenhet i form av gode møteplasser for å forebygge utenforskap, og å gjøre byen mer tilgjengelig for alle.

LES OGSÅ: Ingen fest på Folkets Hus

– Jeg er opptatt av at vi skal ha en god og inkluderende by. Mange byer velger nå å stenge tilbud og øke sikkerheten på grunn av terrorfare og radikalisering, men jeg mener vi bør gjøre det motsatte, sier ordføreren, som har hentet inspirasjon fra konferansen Nordic Safe Cities i København.

Hun drar fram Sølvberget som et godt eksempel, som nylig gjorde biblioteket tilgjengelig for publikum utenom åpningstidene. Sølvberget-sjef Marit Egaas, sender rosen i retur. 

– Vi er heldige som har politikere som vil satse på dette, for uten dem hadde det ikke gått, sier Egaas, og forteller om hvordan Sølvberget fungerer som møtested. 

– Vi har lagt til rette for uplanlagte møter på Sølvberget, noe som gjør at du kan komme i kontakt med mennesker du ikke kjenner. For folk som kanskje ikke har så store nettverk tror jeg det vil bety mye, sier Egaas. 

Fint med utfordring

Kristin Gustavsen, leder for Stavanger sentrum, sier det er inspirerende å ha en ordfører som er observant og opptatt av byutvikling.

– Stavanger sentrum har jobbet lenge for å utvide åpningstidene, og det er flott at ordføreren utfordrer oss på dette punktet ved å samle alle her i dag, sier Gustavsen. 

Ansvar til innbyggerne

Også Tou scene ble nevnt og utfordret i ordførerens tale på Ledaal. Per Arne Alstad, daglig leder på kulturscenen, sier kulturlivet ikke er fremmed for å tenke på den måten.

– Dagens tema handler om flere ting. Det handler om et åpent tilbud, som igjen skaper inkludering, sier Alstad, som mener de to tingene er avgjørende for en kulturinstitusjon. 

– Det er flott at ordføreren tar opp dette, og vi vet det er punkter hvor vi må bli bedre. Vi er nødt å jobbe med vår universelle utforming for å skape mer inkludering, og det er noe vi skal i gang med nå, sier Alstad. 

LES OGSÅ: – Feminismen trenger politisk likestilling

Ordføreren mener dagens tema er noe av det viktigste rundt 8. mars, og sier de inviterte kulturinstitusjonene kan være med på å bidra. 

– De inviterte representerer byen, og vi er allerede i gang med å skape en mer inkluderende by, hvor både Sølvberget og Sørmarka Arena har gått foran, sier Sagen Helgø. 

Ordføreren oppfordret institusjonene om å tenke på hva de kan gjøre for å hindre utenforskap. 

– Når vi skal skape disse møteplassene er vi avhengig av å stole på publikum, og jeg har stor tro på at gevinsten blir stor dersom vi gir innbyggerne ansvar, sier ordføreren. 

LES OGSÅ: – Vi har fortsatt mye å slåss for