– Uten hundene kan det gå liv

Hunder fra Forsvaret skal ikke lenger snuse opp livsfarlig sprengstoff i norske tunneler. Vegvesenet frykter at liv kan gå tapt.

 

Av Merete Holtan Gartè, Arbeidsmanden

– Eksplosivhundene har betydd enormt for oss. Uten dem kan det gå liv, sier Harald Fagerheim, senioringeniør i Statens vegvesen.

I 2016 ble Statens vegvesen enig med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om at Vegvesenet skulle få bruke spesialtrente hunder fra Forsvaret til å finne gjenliggende og udetonert sprengstoff etter anleggsarbeid, hovedsakelig i norske tunneler.

Tre år etter viser opptellingen dette: Hundene har snust seg fram til sprengstoff 500 ganger, i 50 tunneler. Det største enkeltfunnet er sprengstoff på 50 kilo.

Likevel avsluttes samarbeidet over nyttår.

– Fatale konsekvenser

Harald Fagerheim har i tjue år reist rundt og sett på sikkerheten ved sprengningsarbeid. Nå er han bekymret. I februar 2016 omkom en gravemaskinfører da han traff en gammel sprengladning under pigging ved E16 i Bagn i Valdres. Fagerheim har også andre ganger opplevd at dynamitt har gått av under veiarbeid, uten at de har funnet årsaken.

Vegvesenet har laget rutiner for å unngå slike ulykker.

– Men ingenting er som å ha en egen sikkerhetsnese med ute på anleggsplassene. Eksplosivhundene har betydd enormt for oss i disse tre årene. Hadde vi ikke hatt dem, kunne det fått fatale konsekvenser – det hadde vært en katastrofe. Uten dem kan det gå liv, sier Harald Fagerheim.

Hele dynamittkubber

Vegvesenet har tatt i bruk et hundelag på åtte hunder og fire førere, og disse er blitt brukt på tidligere sprengte flater i alle landets regioner. Først og fremst i tunneler, etter et omfattende rehabiliteringsprosjekt i disse.

Fagerheim forteller at hundene har snust opp alt fra små rester av sprengstoff til større dynamittkubber og tennere.

– De har funnet sprengstoff fra 60-tallet som fremdeles er 80 prosent funksjonelt. Det betyr at dynamitten er like farlig, selv om det har ligget i fjellet i mange år, sier Fagerheim og gjør det helt klart:

– Hundene har snust seg fram til ferdig armert sprengstoff, som ikke krever rare berøringa for å gå av. Begynner vi å grave her, kan det smelle. Og da går det liv.

– Et forskningsprosjekt

Kristine Flesjø er også senioringeniør i Statens vegvesen og koordinator for avtalen med Forsvarets forskningsinstitutt. Hun uttrykker seg litt mer forsiktig om prosjektet:

– Statens vegvesen vil ta i bruk de aller beste HMS-tiltak. Å bruke hunder til å spore opp gammel sprengstoff er et av dem, sier Flesjø.

– Målet har hovedsakelig vært å utvikle metoder for å bruke hunder til å finne sprengstoff.

De fleste av de brukte eksplosivhundene er avlet fram hos Norsk Folkehjelps treningssenter i Bosnia og kom til Forsvarets hundeskole da de var åtte måneder gamle.

Her er de blitt spesialtrent, så de kan lukte uhyre presist. På de fleste plasser hvor hundene har jobbet for Vegvesenet, har det nemlig også pågått sprengning – og dermed luktet ferskt krutt. Likevel har hundene klart å finne gammelt, gjenliggende og udetonert sprengstoff begravd i veibanen.

På anleggsplasser er det gjerne også skarpe lyder og andre ugunstige arbeidsforhold.

– Søkshundene har en mental og fysisk styrke utenom det vanlige. De er ikke som kosebikkja mi hjemme, sier Kristine Flesjø, og oppsummerer samarbeidet med FFI slik:

– Vi tror på å bruke hund. Dette har vist seg å være et risikoreduserende tiltak.

– Har et samfunnsansvar

Prosjektet skal etter planen avsluttes ved utgangen av 2018. Statens vegvesen vil gjerne fortsette samarbeidet, men Forsvaret sier nei. Arbeidsmanden/LO Media har ikke lyktes i å få en kommentar fra FFI, men på hjemmesiden sin skriver instituttet at «Forsvaret ikke bør være en aktør i markeder hvor sivile firmaer kan etablere og utføre oppgaven».

Dette reagerer Harald Fagerheim i Vegvesenet sterkt på.

– Forsvaret har et samfunnsansvar, og dette er en skuffende holdning fra deres side. Kan de bidra til å redde liv, bør de gjøre det – vi må være med og dra lasset alle sammen.

Fagerheim ser ikke at sivile aktører kan gjøre samme jobben.

– Per i dag er det bare Forsvaret som har ferdig trente og gode nok hunder.