Slik vil det ifølge Bate og SV Betong se ut i Nedre Strandgate dersom deres rammesøknad blir akseptert av kommunen. Venstre mener bygget er for høyt for å passe inn med trebebyggelsen i gaten bak. Foto: Bate/SV Betong

Ut mot byggeplaner rundt Gamle Stavanger

Kjartan Lunde (V) mener det nye bygget vil være både for høyt og for moderne for Nedre Strandgate. Han håper andre partier også vil reagere når saken kommer opp til politisk behandling.

– Nå som det er blitt vedtatt at det skal bygges noe her, må det i det minste bygges noe som passer inn, sier leder i Rogaland Venstre, Kjartan Lunde til RA.

Allerede i 2004 gikk politikerne i Stavanger inn for ny bebyggelse i Nedre Strandgate. Som eneste parti gikk Venstre inn for park der hvor det i dag ligger parkeringsplass. Nå reagerer de på planene fra SV Betong og Bate.

– Planene går både mye høyere enn vi opprinnelig ønsket og det skal bygges et mye mer moderne bygg enn det som passer inn i Gamle Stavanger, sier Lunde. 

Saken har enda ikke vært oppe til politisk behandling, men Lunde håper nå at også andre partier vil reagere.

– Det er utrolig viktig for oss å bevare Gamle Stavanger og det særegne trehuspreget vi har der. Vi risikerer nå å få et stort bygg som raver over trehusene, lager skygge og skaper en barriere for gamlebyen vår, sier Lunde. 

Nabomerknader

Fortidsminneforeningen i Stavanger har også vært i kontakt med Arkitektkontoret STAV angående prosjektet. Brevet ble sendt videre til alle i kommunalstyret for byutvikling for litt over en uke siden. 

Foreningen refererer til reguleringsplanen, som krever at «byggene skal ha et moderne preg som samtidig harmonerer med den verneverdige bebyggelsen i Øvre og Nedre Strandgate». 

Verneforeningen Gamle Stavanger, samt beboere i Øvre Strandgate som har mottatt nabovarsel, har også vært i kontakt med arkitektkontoret.

Av de totalt 21 henvendelsene fra naboer, stiller kun én av dem seg positiv til planene. 

Opp til kommunen

– Planene lagt frem av Arkitektkontoret STAV synes jeg viser at vi har prøvd å ta hensyn til det som tidligere har blitt diskutert angående Nedre Strandgate, sier administrerende direktør for Bate boligbyggelag, Paul A. Boxill.

Han sier at han forstår at folk engasjerer seg og at de ikke ønsker å være et hinder for andre, men at det nå er opp til kommunen å behandle rammesøknaden fra Bate og SV Betong.

– Som stor utbygger vil det alltid være noen med meninger om våre planer og det vi bygger. Dette er en debatt som politikerne og det kommunale nå må ta, sier Boxill.