Daglig leder Aslaug Tveit i Urban Sjøfront mener politikerne må ta hensyn til bomiljøet i Storhaug. Her er hun i området Lervig sykehjem skal bygges, med tomten for brannstasjon i bakgrunnen. Foto: STEIN ROGER FOSSMO

Urban Sjøfront i kamp for park i Lervig

Urban Sjøfront-lederen Aslaug Tveit mener politikere kan gjøre en stor tabbe for generasjoner framover i Lervig.

Følg RA på Facebook og Twitter!

RA har i flere artikler skrevet om planene for ny brannstasjon innerst i Lervig, som nå ser ut til å vokse og ta 1600–1900 kvadratmeter av en planlagt park. Saken skal i byutviklingsstyret, trolig i mars.

– Felles uterom og store parker er en forutsetning for at det er bygd så tett her. Å kutte parkområder er byutvikling som gir helt feil signaler, sier Aslaug Tveit, som er daglig leder i Urban Sjøfront.

LES OGSÅ: Kjemper for park

– Hvis Stavanger skal lykkes med å bygge en attraktiv by og samtidig bygge tett, må det være store grønne lunger, fellesarealer, møteplasser og steder for rekreasjon, konserter og andre større arrangementer, sier hun.

Må ta konsekvensen

Hun mener politikerne nå må  ta konsekvensen, og skaffe tomt til brannstasjonen et annet sted.

– Brannstasjonen vil bli liggende som en fysisk og mental barriere. Den vil redusere størrelsen på parken kraftig og bryte grøntdrag som henger sammen, sier Tveit.

Brannstasjonen vil også bryte opp sjøpromenaden.

– Kommunen har fått regulert inn og pålagt sjøpromenade for utbyggerne på begge sider av bukten. Da kan ikke kommunen, av alle, selv anlegge en barriere i form av en storbrannstasjon. Da brytes dette gangnettet. Sammenhengende sjøpromenade er en del av både juridiske plandokumenter og visjoner for området, sier Tveit.

Solrik park

Hun mener dessuten tomten i seg selv er for verdifull til å bli beslaglagt av bygninger og brannbiler.

– Dette er et solrikt, verdifullt område med utsikt. Det er ikke for ingenting at det opprinnelig er planlagt som park, sier den daglige lederen.

Hun frykter at hensynet til bomiljøet i Lervig-området vil bli skadelidende av kortsiktige praktiske og økonomiske hensyn.

Trivsel og levekår

– Storhaug bydel har og har hatt levekårsutfordringer i generasjoner. Hvor mye vil det koste, også økonomisk, å la være å ha møteplasser så beboerne kan trives og får et fellesskap? Det kan bli en høy pris å betale, også økonomisk, å utelate det. Hva koster det at mennesker ikke har et godt bomiljø, spør Tveit, som har en mastergrad i urban design og har jobbet med nettopp byutvikling, bymiljø og trivsel.

Hun etterlyser at de store og viktige byplanmessige linjene om sammenhengende grøntdrag og gangnett beholdes, som å knytte øvre del av Storhaug sammen med sjøfronten og Lervig med resten av Stavanger øst.

– Se helheten

– Det hjelper ikke å erstatte arealet som nå blir borte med en liten grønn klatt her er eller der. Vi må se på helheten, sier Tveit, sjefen for organisasjonen som arbeider for positiv utvikling i Stavanger øst.

Hun har hatt stor pågang etter at det ble kjent at parken kan bli redusert.

– Både beboere, bedrifter og utbyggere er bekymret, sier Tveit.

Byutviklingspolitikere fra Ap, Frp og MDG har vært svært skeptiske til kutt av parken, mens Egil Olsen (H) overfor RA signaliserte at han regnet med det ville bli vanskelig å finne en god erstatningstomt for brannstasjon.

LES OGSÅ: Vil ikke ta av parken