Ungdomsskoler i Sandnes og Sola kan bli rammet av streik

2750 elever kan bli berørt av streik fredag.

12 klasser i Sandnes kan få avlyst planlagt eksamen på fredag, ifølge kommunens egne nettsider. 

Sandnes har mottatt plassoppsigelser fra Unio og Akademikerne for totalt 232 ansatte som vil bli tatt ut i streik fra fredag 24. mai dersom meglingen ikke fører fram innen fristen. De aller fleste arbeider i en av kommunens syv ungdomsskoler, men også driften av Frivillighetssentralen blir berørt og må stenge dersom det blir streik fra fredag morgen.

– Store utfrodringer

– Alle ungdomsskolene vil få store utfordringer med å opprettholde forsvarlig undervisning. De fleste skolene vil ikke kunne opprettholde undervisningen. Alle 12 klassene som skal ha eksamen i engelsk på fredag, får eventuelt avlyst eksamen dersom det blir streik. Selv om det er fare for streik og at eksamen kan bli avlyst, er det viktig at elevene forbereder seg til eksamen som planlagt, opplyser kommunen.

Totalt vil 2750 elever blir direkte berørt dersom det blir streik på fredag. Hver enkel ungdomsskole vil informere om konsekvensene av en eventuell streik på sine hjemmesider, skriver Sandnes kommune på sine sider.

Eksamen kan ryke

Også skoler i Sola kommune kan bli berørt dersom meglingen ikke fører fram. Fredag 24. mai er det skriftlig eksamen i engelsk for 10. trinn. Dersom det blir streik, blir eksamen avlyst. Da tas 84 lærere ut i streik. 

– Dette gjelder hovedsakelig lærere på ungdomstrinnet i Sola. Totalt 954 ungdomsskoleelever kan bli berørt. Enkelte videregående skoler, deriblant Sola VGS, vil også bli rammet ved en eventuell streik, opplyser kommunen.