Tom Rune Espedal, Sandnes Ulf

Ulf 2,7 millioner i pluss

Sandnes Ulf gikk 2,7 millioner i pluss i 2018.

Daglig leder i klubben mener at det er den kommende stadion som har skapt penger i klubbkassa.

– Vi ser at effekter som klubben har kommunisert om bygging av stadion viser seg i resultatet, sier Tom Rune Espedal til Sandnes Ulfs hjemmeside.

Espedal forteller at klubben skal bygge videre på resultatet og at utfordringen de skal sette søkelyset på i 2019 er kontantstrømmen. Året vil også by på bygging av ØsterHus Arena, allikevel håper man på overskudd.

– Sandnes Ulf har lagt opp til et budsjett som sier at vi skal gå 983.000 i overskudd i 2019. Klubben er godt i gang med aktiviteter og salg av sponsor- og markedsavtaler. Aktiviteten blant klubbens lag er rekordhøy, og vi prøver å gi alle et best mulig tilbud innen klubbens nåværende rammer, sier Espedal.

Utover det som handler om penger, så har klubben også andre ting de ønsker å jobbe med i det kommende året.

Vi har også startet flere prosjekter for å bedre vårt interne og eksterne omdømme. Klubbens styre, ledelse og ansatte jobber hardt for at vi alle kan med stolthet si; «Me e di lyseblå!», legger han til.