UiS-forskere fikk innovasjonspris

Forskere ved UiS fikk innovasjonspris for sin oljerelaterte forskning.

Sparebank 1 SR-Banks Innovasjonspris for 2017 ble tildelt seniorforsker Arild Lohne, NORCE og ph.d.-student Oddbjørn Nødland, UiS under en seremoni i forbindelse med årsfesten på UiS mandag. 

Vinnerne av årets innovasjonspris har sammen forsket og utviklet et nytt simuleringsverktøy IORCoreSim med potensielt store positive konsekvenser for oljeindustrien. 

IORCoreSim kan bidra til å redusere forbruk av polymer, og dermed spare miljøet og oppnå en bedre utnyttelse av oljereservoaret. 

Begge forskerne er tilknyttet det nasjonale IOR forskningssenteret ved Universitetet i Stavanger.

Unik evne og forståelse

Konserndirektør Thor-Christian Haugland i Sparebank 1 SR-Bank var full av lovord da han delte ut prisen.

– Arild Lohne er en ledende forsker innen sitt felt. Han har en helt unik evne til å kombinere praktisk erfaring fra laboratorium, forstå porer i steinen og overføre eksperimentelle data til matematiske modeller. Hans kollega Oddbjørn Nødland representerer den nye generasjonen unge lovende forskere, som evner å kombinere forskning med innovasjon, sa Haugland.

Juryen ønsket spesielt å framheve stipendiaten sin rolle da han har jobbet hardt og målrettet mot de 11 industripartnere i IOR-senteret for at de skal anvende IORCoreSim. Per i dag har flere av dem tatt verktøyet i bruk.

Stor anerkjennelse

– Denne prisen er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort og gir oss en oppmuntring til å fortsette. En stor takk til SR-Bank og komiteen for prisen, og til IOR-senteret som har gjort dette mulig. Jeg håper at prisen vil bidra med økt fokus blant deltakerne i senteret til å ta verktøyet vi har utviklet i bruk, sa Arild Lohne da han mottok prisen på vegne av seg selv og kollegaen som  ikke hadde mulighet til å være til stede da prisen ble delt ut.