FOTO: KJETIL GRØTTE

UiS får 6,2 millioner til oppgradering

- I tillegg til at dette er viktig både for studentene og institusjonen i regionen vår, så bidrar også byggeprosjekter til aktivitet. Der er viktig for å holde hjulene i norsk økonomi i gang, sier Aleksander Stokkebø (H).

Regjeringen har bevilget 6,2 millioner kroner til Universitet i Stavanger (UiS), slik at de kan oppgradere undervisningslokalene sine. 

Pengene fordeles slik på UiS i 2020: 

  • UiS Universitetsbibliotek 1,5 millioner kroner.
  • UiS Hagbart Lines hus 0,4 millioner kroner.
  • UiS Arne Rettedals hus 1,5 millioner kroner.
  • UiS Kitty Kiellands hus 2,8 millioner kroner.

I tillegg til at dette er viktig både for studentene og institusjonen i regionen vår, så bidrar også byggeprosjekter til aktivitet. Der er viktig for å holde hjulene i norsk økonomi i gang, sier Aleksander Stokkebø (H), stortingsrepresentant, til RA. 

12 universiteter og høyskoler får til sammen 161 millioner kroner til å oppgradere undervisningslokalene sine. 

Det er veldig bra at det nå kommer penger på plass til Universitetet i Stavanger. Vi er opptatt av at vi skal ha gode lokaler for studentene våre. Det bidrar både til å muliggjøre varierte læringsformer, men det er også viktig for å skape et godt studiemiljø, sier Stokkebø. 

Han mener UiS nå får en mulighet til å modernisere undervisningslokalene slik at de blir mer fleksible.

– Da trenger man ikke bare å drive med tradisjonelle forelesninger. Med oppgraderte, moderne undervisningslokaler vil vi styrke universitetsbyen og gi studentene mulighet til variert undervisning. sier Stokkebø. 

Fakta om saken

12 universiteter og høyskoler får til sammen 161 millioner kroner til å oppgradere undervisningslokalene sine. 

Pengene er fordelt i to potter. 135 millioner går til universiteter og høyskoler som forvalter sine egne bygg og 26 millioner går til institusjonene som leier lokaler av Statsbygg.

Ordningen for oppgradering av bygg ved de statlige selvforvaltende institusjonene ble innført i statsbudsjettet for 2015.

Etter årets tildeling på 161 millioner kroner er det totalt gitt 652 millioner kroner til oppgraderingsprosjekter gjennom ordningen siden 2015. I tillegg er det et kriterium i ordningen at institusjonene selv bidrar med minst like mye midler til de aktuelle prosjektene.