Ekteparet Grzegorz Konopka og Magda Maria Ostrowska Konopka bor under samme tak. De har ulike meninger om hvorvidt det er hensiktsmessig at Kristine Bonnevies vei skal benyttes som hovedakse inn til det kommende sykehuset eller ikke. Grzegorz er positiv, mens kona Magda Maria er skeptisk Foto: Eigil Kloster Osmundsen

Uenige om vei til nytt sykehus

Ekteparet Grzegorz og Magda Maria Konopka bor under i gaten Novarmen nær tomten der det nye sykehuset skal bygges. De er helt uenige om hvor veien inn til nytt sykehus bør gå.

Av Eigil Kloster Osmundsen

Mesteparten av SUS er vedtatt flyttet til Ullandhaug.

På Ullandhaug er folk opptatt av valg av trafikkløsning for en bedrift som har 7500 ansatte og betjener en befolkning på 360.000. Den er nå klar.

All trafikk skal gå via Kristine Bonnevies vei, en tofeltsvei som allerede er sterkt belastet. RA dro til gaten Novarmen for å få beboernes mening om forslaget.

LES OGSÅ: Styret enstemmig bak Ullandhaug-sykehus

Under samme tak

Ekteparet Grzegorz Konopka og Magda Maria Ostrowska Konopka bor i samme hus, men har ikke samme mening angående trafikkløsningen.

– Jeg forstår at et nytt sykehus vil føre til mer trafikk, men har ikke noe problem med det. Det er normalt, sier Grzegorz Konopka til RA.

Han mener at en jevnt over må regne med en del venting på veiene når en ferdes i personbil i Stavanger.

– Jeg kjører firmabil til jobb, og drar gjerne hjemmefra halv syv om morgenen for å slippe trafikk. Det handler om å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Grzegorz videre.

Han får ikke støtte fra sin kone.

– Jeg liker overhodet ikke det foreløpige forslaget. Det vil føre til flere trafikkorker, samt at det vil bli mer bråk i nærområdet grunnet mange biler, sier Magda Maria Ostrowska Konopka.

– Mislykket organisering

Et par hus lenger inn i Novarmen bor Eirik Maaland og Anne Maaland. Førstnevnte er svært kritisk til trafikkløsningen til det nye sykehuset.

– Dette føyer seg inn i rekken av mislykket organisering av infrastruktur i Stavanger kommune, sier Eirik Maaland.

Han reagerer på det nye forslaget fordi Kristine Bonnevies vei allerede er høyt trafikkert.

– Jeg kan ikke skjønne at de må lede trafikken en kilometer eller to ekstra istedenfor å lage et tunnelsystem som fører deg fra motorveien til sykehuset, sier han videre.

Han får støtte fra sin ektefelle, som frykter store trafikkorker i området. Også hun vil ha adgang fra E 39.

– Uaktuell løsning

Wenche Østensen Clarke, som er leder for byplanavdelingen i Stavanger kommune, tar ikke til seg kritikken fra Eirik Maaland.

Hun påpeker at Statens vegvesen ikke vil godkjenne en ny avkjørsel på E 39.

– Det er også snakk om en betydelig høydeforskjell her, slik at en tunnel blir feil i forhold til terrenget. Det blir rett og slett for bratt, sier hun.

Ifølge Clarke er årsaken til at Kristine Bonnevies vei brukes at det er den naturlige veien for å komme inn til sykehuset. Hun legger også til at det ikke er den mest trafikkerte veien i området.

Clarke ser ingen grunn til å kommentere Eirik Maalands utspill om gjentatt mislykket organisering av infrastruktur i kommunen.