Christian Tønnevold, daglig leder i Stavanger Parkering, mener nye parkeringsplasser i sentrum er nødvendig dersom det skal bygges nye boenheter og næringsarealer. – Det er vanskelig å selge nye boliger i et område dersom det ikke samtidig tilrettelegges for parkering her, sier Tønnevold. FOTO: EIGIL KLOSTER OSMUNDSEN

Uenige om sentrumsplanens parkeringspunkt

Christian Tønnevold mener 3000 nye parkeringsplasser er fornuftig. Kari Nessa Nordtun (Ap) er uenig.

av: Eigil Kloster Osmundsen

Christian Tønnevold er daglig leder i Stavanger Parkering. Han støtter opp om punktet i sentrumsplanen som innebærer å lage 3000 nye parkeringsplasser, men påpeker at antall plasser per kvadratmeter vil bli lavere enn i dag.

– Det er et rekkefølgekrav at det må komme nye parkeringsplasser der det bygges nytt. Hvis det bygges nye boliger en plass, blir det vanskelig å selge disse uten å samtidig tilrettelegge for parkering i området, sier Tønnevold til RA.

Rekkefølgekravet i dag stiller krav om en halv biloppstillingsplass per 100 kvadratmeter med bygningsmasse.

– Det å isolert sett si at det kommer flere parkeringsplasser uten å faktisk se på hva som skjer med befolkningsgrunnlaget og bygningsmasse er helt uinteressant. Her handler det om å se ting i sammenheng, sier Tønnevold videre.

– Problemfritt

Undersøkelser som Stavanger Parkering har gjennomført viser at et klart flertall synes det er lett å finne parkeringsplass i Stavanger sentrum. Problemet med dagens situasjon er ifølge Tønnesen at noen anlegg overbelastes, mens andre har mye ledig kapasitet.

– Et tiltak vi har gjort for å øke utnyttelsesgraden på eksisterende plasser er å reklamere for anlegg som blir lite brukt sammenlignet med andre, samtidig som vi har satt ned prisene der det er lavt belegg. I dag er det for mange som ønsker å parkere på havnesiden av byen, sier Tønnevold.

– Restriksjoner er effektivt

Kari Nessa Nordtun (Ap) er partiets fraksjonsleder i kommunalstyret for byutvikling. Hun mener at politikerne må være vågale nok til å vurdere restriksjoner på parkering, ettersom det ifølge henne er mest effektivt for å få redusert bilbruken i Stavanger.

– Vårt viktigste virkemiddel for å unngå trafikkproblemer i sentrum er å gjøre det attraktivt og enklest å sykle, gå eller reise kollektivt for folk som jobber her, sier Nordtun til RA.

Hun mener at flere parkeringsplasser i sentrum reduserer kollektivbruken, og at det kan medføre problemer med å innfri nullutslippskravet.

– Med dette tatt i betraktning kan en halv parkeringsplass per 100 kvadratmeter næring bli for høyt. Det blir derfor spennende å lese høringsuttalelsene til sentrumsplanen som berører denne problematikken før vi i Ap konkluderer, sier Nordtun.

Vil ikke utvide anleggene

Nordtun og partiet hennes ønsker at de nye parkeringsanleggene skal bygges i randsonen rundt sentrum.

– Derfor er vi ikke tilhengere av utvidelse av eksisterende parkeringsanlegg. Vi er for eksempel åpne for å bruke området på Jorenholmen til noe mer hensiktsmessig enn parkeringsformål, sier Nordtun.