Tungtrafikk i eget felt – første av sitt slag i Norge

Neste uke får tungtrafikken mellom Flyplassvegen og Tanangervegen på Sola et eget kjørefelt.

Når den nye strekningen med fire felt forbi Sola skole åpner 9. november, blir ett av feltene i hver retning bare for tungtrafikk. Så langt gjelder det strekningen fra Sømmevågen til Sola skole.

Etter hvert blir det eget tungtrafikkfelt helt til Risavika. Tungtrafikkfeltet blir det første av sitt slag i Norge, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

–  Målet er bedre framkomst for næringstrafikken til og fra Risavika havn, forteller senioringeniør i Statens vegvesen, Ingve Lygre Undheim. 

Bedre for alle kjøretøy

Personbiler får også bedre framkomst når alle større kjøretøy kjører i tungtrafikkfeltet.

– Det kan selvsagt bli kø i det vanlige kjørefeltet dersom mange velger bil til og fra jobb, men slik trafikkbildet ser ut nå, blir dette bedre for alle, sier han.

Undheim hevder videre at tungtrafikkfeltet vil ha god framkomst hele døgnet, også i rushtiden. Det gir godstrafikken bedre framkomst, effektivitet og fører dermed også til mindre utslipp.

Også bussene kommer til å bruke tungtrafikkfeltet. God framkomst for buss er også et hovudmål på strekningen.

Ser til utlandet    

Statens vegvesen har planlagt tungtrafikkfeltet lenge. Når veier bygges, må etaten nå fleire mål. I Bymiljøpakken er et av målene at personbiltrafikken ikke øker. Et annet er god framkomst for næringstrafikk, gods og kollektivtrafikk.

–  I tillegg har vi nullvisjonen, om null hardt skadde og null drepte i trafikken, seier Undheim.

For å nå disse målsetningene har vegvesenet sett til utlandet.

– Vi ser blant annet god effekt i Dublin, der ett felt er reservert for lastebiler fra sentrum til hamna, seier han.

Nytt skilt

Det er første gang i Norge at tungtrafikk får eget felt.

Derfor har Statens vegvesen også fått laget et helt nytt skilt.

Skiltet har blå bakgrunn med et kjøretøy som viser at kun kjøretøy over 3,5 tonns vekt kan brukefeltet.