Trygg kurs for flere jobber

DEBATT: Bedriftene i Stavanger-regionen omsetter nå for nesten like mye som hele statsbudsjettet for 2017, skriver Høyres Aleksander Stokkebø.

Av Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant Høyre

Arbeidsledigheten fortsetter å gå ned og har ikke har vært lavere på 11 år. Det gir motivasjon til å fortsette arbeidet for for flere trygge jobber! Flere kommer i jobb, både i antall og andel av befolkningen. Samtidig er veksten god og optimismen sterk, og det skapes nye jobber.

Bare i Rogaland har det siden i fjor blitt skapt over 14.000 nye. Bedriftene i Stavanger-regionen omsetter nå for nesten like mye som hele statsbudsjettet for 2017.
Samtidig som fremgangen er god, skal vi ikke ta noe for gitt. Vi må jobbe hver dag for å skape flere jobber, for det er det det handler om. Jobber legger grunnlaget for et trygt og bærekraftig velferdssamfunn, og gir oss muligheten til å skape et varmere samfunn med muligheter for alle.

Vi trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, framfor å bare leve av det. Derfor satser regjeringen på gründere, verdiskaping og inkludering i arbeidslivet. Vi senker den særnorske straffeskatten på norsk eierskap, formuesskatten.  Vi satser på kunnskap, samferdsel og innovasjon.

NRK-serien Lykkeland tar oss med på det norske industrieventyret og velstandsveksten. Det bør være en påminner for oss alle om at selv om mange næringer er viktige, er oljå den største. Næringen gir oss inntekter til å gjennomføre viktige satsinger i samfunnet. 

Regjeringen er opptatt av forutsigbarhet, men også å stille strenge klimakrav til, vår største næring. Ap-kameratene MDG, Rødt og SV går på sin side inn for å kaste den på dør. Når de samtidig lover mer penger til det meste, gir det grunn til bekymring. Forslaget om å løse landets problemer med å sende bedriftene en skattesmell på mange titalls milliarder, vil iallfall ikke skape flere jobber. Sånn kan vi ikke styre et land!

Samtidig som vi skal ha forutsigbarhet for næringslivet og oljå, må vi ta ansvar for klimaet. Det er bra at norsk produksjon av olje og gass er blant de reneste i verden. Enda bedre er det at vår naturgass utkonkurrerer skitten kullkraft og kutter store utslipp i Europa. Bare i Storbritannia bidro vi i 2016 til å redusere utslippene med 25 millioner tonn C02, mer enn halvparten av Norges samlede utslipp. Utslippene i Norge går også ned.

Samtidig skal vi ikke gi oss der. Vi skal få ned utslippene enda mer, både fra produksjonen og ved å bruke pengene vi tjener på mer fornybar energi og teknologi! Derfor legger regjeringen frem et offensivt budsjett for bedre klima. Vi har doblet satsingen på klimateknologi, blant annet gjennom Enova. Vi forsker mer, styrker Innovasjon Norge og har opprettet fornybarfondet Nysnø. 

Derfor er det også veldig bra at så mange av selskapene tar ansvar. Ny teknologi og digitalisering reduserer karbonavtrykket kraftig. Penger og kompetanse fra oljå bør brukes til å investere i nye næringer. Equinor har spennende satsinger innen sol og offshore vind på gang.  Regjeringen spiller på lag for å bygge bro til en mer fornybar fremtid og grønne jobber.  Vi ligger bedre an enn noen gang tidligere til å nå klimamålene.

Det landet trenger er ikke tom symbolpolitikk, men ansvarlig styring for trygge jobber og bedre klima. Med Erna som statsminister er vi på trygg kurs.