Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger gleder seg over normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina. Hun spår en kraftig økning av kinesiske turister i årene framover. Foto: Roy Storvik

Tror på kinesisk turistboom

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad tror vi bare har sett starten på et kinesisk turisteventyr i regionen.

Denne uken ble det klart at Norges forhold til Kina er normalisert, og at normale diplomatiske og politiske forbindelser er gjenopprettet.

Næringslivet i Stavanger-regionen har tro på at det vil by på store muligheter.

– Kina er et marked vi har hatt søkelyset på de siste par årene, og her er det et enormt potensial. Normaliseringen som har skjedd nå vil helt klart være en kjempefordel for oss framover, sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger til RA.

Hun forteller at det på landsbasis nå er 300.000 kinesiske turister årlig, og at det bare siden 2007 har vært en tredobling av antallet tilreisende kinesere.

I startgropen

– For Stavanger-regionens del er vi helt i startgropen, men vi ser allerede en god vekst på hele 20 prosent fra Kina i år, sier Saupstad.

Hun tror dette markedet kommer til å vokse kraftig i årene som kommer.

– Asia er et av de raskest voksende markedene når det kommer til turisme, og vi vet at de kinesiske turistene er de som legger igjen mest penger per døgn de er her. Vi har blitt et populært reisemål, og vi har bare sett starten på et eventyr her, sier reiselivsdirektøren.

– Veldig viktig

Også Næringsforeningens Harald Minge tror at normaliseringen mellom de to landene vil bety veldig mye.

– Det er gjort et mesterstykke i diplomati. Det har tatt lang tid, seks år. Plutselig så var dette løst, det var sånn sett en overraskelse, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Norges forhold til Kina har vært kjølig siden den kinesiske demokrati- og menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

– I løpet av disse seks årene så har jo relasjonen til Kina vært dårlig, rent bilateralt. Det har gått ut over næringslivet. Normaliseringen byr på enorme muligheter. Det åpner opp verdens nest størst økonomi for oss igjen. Vi har gått glipp av store muligheter og store inntekter i disse årene, så dette er veldig viktig for Norge, og for Stavanger-regionen spesielt, sier Minge.

Mer enn reiseliv

Han tror også at det bedrede forholdet mellom de to landene vil slå positivt ut for reiselivet i regionen.

– Det er ingen tvil om at reiseliv er et voksende og potent marked, både for Norge og Stavanger-regionen, og det at forholdet mellom Norge og Kina nå blir normalisert, vil føre til et økt antall kinesiske turister til Norge, sier Minge, som også trekker fram andre næringer som vil nyte godt, sier Minge og fortsetter:

– De fleste tenker gjerne først på havbruk og oppdrett, og det er jo riktig. Norsk Sjømatråd spår en tyvedobling av eksporten av fisk på grunn av dette. Så har vi en leverandørindustri som helt sikkert vil være interessant for Kina. Nå er spørsmålet hva Kina trenger som vi kan lage eller levere.

Regiondirektør Svein Olav Simonsen i NHO Rogaland sier Kina er et utrolig stort og spennende marked.

– Reiseliv er en åpenbar mulighet i dette. Det samme er også fisken, men og for industrien generelt er det å få økt samhandling med Kina, og det at vi nå kan se på å eksportere industrivarer, og da spesielt teknologi, til Kina, en super mulighet.

NHO: - Raskere visumprosess

NHOs reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold krever at behandlingstiden for visum til Norge reduseres for kinesere.

– Dette er gode nyheter for norsk reiseliv. Kina opplever sterk økonomisk vekst, og det gjør at flere kinesere reiser utenlands. Vi skal sørge for at vi tar vår andel av veksten. Dette forutsetter at våre gjester får like rask visumbehandling som gjester til Danmark og Italia,
og at myndighetene nå agerer, sier Kristin Krohn Devold til NTB.

2016 var rekordår

2016 var et nytt rekordår for kinesiske turister til Norge med en vekst på 36 prosent fra januar til og med oktober. Så langt i år har kineserne hatt over 380.000 overnattinger i Norge. Det utgjør vel 4 prosent av alle utenlandske overnattinger.

For at Norge skal kunne ta en større del av Kina-veksten, understreker reiselivsdirektøren at behandlingstiden for visumsøknader fra kinesiske reisende nå må reduseres.

Behandlingstiden i Norge er lang sammenlignet med andre europeiske land. En visumsøknad til Danmark tar i snitt fra fire til syv dager å behandle, mens det i snitt tar tolv dager i Norge. Italia har cirka fem dager.

NHO Reiseliv har bedt om rask reaksjon fra politisk hold ved at stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap) har sendt et skriftlig spørsmål til næringslivsminister Monica Mæland (H).