Stortingskandidat Roy Steffensen (Frp) reagerer på at det er budsjettert med over dobbelt så store bompengeinntekter i 2017 som i dag, samtidig som det er vedtatt en nullvekst i trafikken på Nord-Jæren.

Tror bilistene blir rundlurt

Til tross for vedtak om nullvekst i trafikken, har samferdselssjefen budsjettert med økte bompengeinntekter. Stortingskandidat Roy Steffensen (Frp) tror bilistene blir lurt.

En arbeidsgruppe som har lagt fram forslag til ny bompengeordning på Nord-Jæren fra 2017 mener den nye ordningen kan dra inn 1,2 milliarder kroner årlig i form av bomavgifter. Til sammenligning kommer det inn 540 millioner kroner årlig fra dagens bompengering. Dermed legges det altså opp til en drøy fordobling.

I det nye forslaget planlegges det 46 bomstasjoner på Nord-Jæren, mot 21 i dag.

Stortingskandidat Roy Steffensen (Frp) mener likevel det nye budsjettet forutsetter at det blir flere biler på veiene. Det harmonerer i så fall dårlig med vårens vedtak om nullvekst i trafikken, som både bystyrene i Stavanger og Sandnes, samt fylkesutvalget i Rogaland har vedtatt.

Steffensen reagerer på dette paradokset.

- De er Ole Brumm-politikere, og vil ha både nullvekst og inntektsøkning. Det er ikke mulig. Vedtar du nullvekst kan du ikke legge til grunn trafikkøkning når du vedtar bompengepakke. Du må enten velge trafikkvekst eller økte bompenger, sier Steffensen til RA.

- Bilistene blir lurt

Dersom politikerne skal oppnå sin visjon om nullvekst i trafikken, betyr det at andre ting må koste mer. Fremskrittspartiet er de eneste som har stemt mot nullvekstvisjonen.

- Det de hittil har gjort for å stoppe trafikkveksten er ikke godt nok, det har samferdselssjefen i fylkeskommunen, Gottfried Heinzerling, bekreftet. Nå er lokalpolitikerne nødt til å si hva de vil ha. Hvis de mener alvor med nullvekst, må de øke bompengene eller innføre rushtidsavgift for å få tiltak som stopper trafikkveksten, sier Steffensen.

RA skrev i går om et tilsvarende tilfelle for Ryfast. Til tross for vedtaket om nullvekst i trafikken, er det budsjettert med en økning av biler i trafikk mellom Stavanger og Ryfylke på 30 prosent etter at Ryfast står ferdig.

- Eksempelet er akkurat det samme i denne saken. Vi blir lurt. Hvis politikerne mener alvor med nullvekst, samtidig som de skal nå budsjettene sine, må de enten øke bompengesatsene eller innføre rushtidsavgift som de har lovet å ikke innføre, sier Steffensen.

Bompenger

Vedtaket om nullvekst ble fattet i et forsøk på å kvalifisere regionen for såkalte belønningsmidler fra samferdselsdepartementet. Steffensen tror konsekvensen av det vedtaket fort kan bli økte bompenger.

- Økte bompenger kan fort bli resultatet, og da er det bilistene som sitter igjen med regningen. Jeg synes de styrende politikerne skal være ærlige og si hva som er planene med Jæren pakke 2. Enten så må de innrømme at de vil øke bompengene, eller så må de erkjenne at nullvekst er umulig å oppnå, sier Steffensen.