Trenger du et forslag til nyttårsforsett?

KRONIKK: Tenk at noen skulle feire julaften alene. Et utenkelig scenario for heldige barn, skriver Sissel B. Fuglestad Askeland, listekandidat Stavanger Ap.

Av Sissel B. Fuglestad Askeland, listekandidat Stavanger Ap

«Mamma, mamma, Gunnar skal være helt alene på julaften!» Ungene kom hjem etter å ha besøkt vår gamle nabo på julaften formiddag. De løp over gaten blide og fornøyde med litt julekaker og et julekort. Etter å ha vært hos Gunnar en stund kom de tilbake forvirret og med litt vondt i magen; tenk at noen skulle være alene på julaften! Et utenkelig scenario for heldige barn, som så fram til kvelden sammen med nær familie med stjerner i øynene.

Nå er Gunnar i grunnen bedre stilt enn mange andre, han har familie i nærheten og det var spesielle omstendigheter akkurat i år som gjorde at han valgte å være alene på julaften. Men det er altfor mange mennesker som sitter alene, både i julen og ellers i året, som mer enn gjerne skulle hatt noen å prate med og være sammen med! De fleste av oss har noen som er ensomme rundt oss, selv om det kanskje ikke er så synlig. Cirka én av fem nordmenn oppgir at de føler seg ensomme.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at ensomhet er absolutt mest utbredt blant de eldre (over 70 år). Men ensomhet har også økende forekomst blant unge, spesielt mellom 16-29 år. Og mens de eldre oftere opplever at «ytre faktorer» som dårlig helse og få gjenlevende venner er årsaken til ensomheten, legger de unge ofte skylden på seg selv for ensomheten. Dette rammer selvfølelsen hardere; de er ikke kule nok, morsomme nok, populære nok. 
Vi har alle ansvar for å bidra til å redusere ensomhet og sosialt utenforskap i samfunnet, men i tillegg er det viktig at samfunnet og den politiske ledelsen tar de riktige grepene.

Forskning viser en klar sammenheng mellom ensomhet og helse; dårlig helse gir større risiko for å oppleve ensomhet, og ensomhet gir dårligere helse. Stavanger Arbeiderparti tar heldigvis disse utfordringene på alvor, og jeg er stolt over at partiet har vedtatt et valgprogram som viser viktigheten av folkehelse, forebygging og fokus på psykisk helse og inkludering. 

Mange eldre har lite nettverk, og sitter hjemme eller på sykehjem med lite besøk. Bemanningssituasjonen på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester oppleves presset, og svært mange ansatte i helse- og omsorgssektoren kjenner daglig på følelsen av å ikke ha nok tid til omsorg. Arbeiderpartiet mener det er på tide å prioritere flere ansatte i sykehjem og hjemmebaserte tjenester! Vi vil tilby meningsfulle aktiviteter ved blant annet å legge til rette for miljøskapende tiltak, som blant annet besøkshunder og sansehager, hvor beboere får mulighet til å komme seg ut i frisk luft. I tillegg til tiltak som får flere eldre til å være fysisk aktive.

Vårt gode velferdssystem og aktive arbeidsmarkedspolitikk bidrar både til et fleksibelt arbeidsliv og til å holde ledigheten nede. Likevel er det altfor mange som står utenfor arbeidslivet, som ønsker å jobbe. Dette er både ungdom som har droppet ut av videregående skole, langtidsledige, mennesker med psykiske utfordringer, andre syke og delvis uføre. Mange av disse ønsker å jobbe og trenger på ulikt vis fellesskapets bidrag for å få det til. Akkurat som den enkelte har en plikt til å bidra etter evne, har fellesskapet en plikt til å tilrettelegge.

Inntektsforhold har lite å si for ensomhet, men yrkesdeltakelse og en opplevelse av å ha noe meningsfullt å gjøre er avgjørende. Arbeiderpartiets politikk for arbeidslivet skal sørge for at de som står utenfor arbeidslivet kommer i jobb. I vårt arbeidsliv trenger vi alle, og Stavanger Arbeiderparti vil øke sysselsettingen gjennom å involvere trepartssamarbeidet mer aktivt, for å hjelpe spesielt innvandrere, mennesker med forsørgeransvar og unge under 30 år til å klare å få seg jobb. I tillegg må vi hjelpe de eldre å finne meningsfulle sosiale aktiviteter etter arbeidslivet.

Et variert fritids- og kulturtilbud er viktig for trivsel, helse og livsglede. Arbeiderpartiet vil jobbe for å forebygge ensomhet gjennom aktiviteter som organiseres i samarbeid med frivillige organisasjoner. Disse organisasjonene spiller en viktig rolle i inkluderingsarbeidet og må derfor sikres både nok støtte og tilgang på aktivitetslokaler.
Gunnar ringte 1. juledag og var veldig takknemlig for at ungene kom på besøk dagen før. Det betydde så mye, sa han. Det gjorde inntrykk på ungene, og sammen ble vi enige om at Gunnar burde få besøk mye oftere.

Livet er hektisk for mange av oss, og tidsklemma krever harde prioriteringer. Men kanskje trenger vi alle hjelp av barna innimellom, for å løfte blikket fra sosiale medier og hverdagslogistikk, og se menneskene rundt oss? Kanskje har du en nabo, en kollega eller en slektning som sitter mye alene, som du kan invitere med eller besøke innimellom? Ofte er det ikke så mye som skal til! Det blir i hvert fall vårt nyttårsforsett for 2019. Kanskje ditt også?

Godt nyttår!