Byantikvar Hanne Windsholt vil ta vare på trehusene ved Nytorget. Trehusrekken, som står til forfall i regi av Stavanger kommune, er nå malt med gatekunst i regi av Nuart.

– Trehusene er viktige for Nytorget

Trehusene ved Nytorget skal til politikerne igjen. Byantikvaren mener de er viktige for opplevelsen av torget.

Ap foreslår nå å selge trehusene i Kongsteinsgata og resten av kvartalet inn mot det tidligere politikammeret til private, mot at de pålegges å ta vare på dem. Byantikvar Hanne Windsholt brenner også for å ta vare på de over 150 år gamle trehusene.

– Husene er viktige som en del av plassveggene som omkranser Nytorget. Jeg ser likheter med Pizza Navona i Roma, med et avlangt torg skåret ut av bebyggelsen, hos oss med trehusbyen som rammer. Endres dette, endres hele opplevelsen av et historisk torg, sier Windsholt til RA.

– Harmoni

Hun peker på at Riksantikvaren legger vekt på reparasjon av det bestående når bystrøk skal endres.

– Ved Nytorget kan vi slå et slag for byreparasjon, og ikke jevne historiske bygninger med jorden. Hullene i trehusrekken bør erstattes med noe som i form, materialer og dimensjon harmonerer med trehusene, sier byantikvaren, som slår fast at et høyt bygg i sør vil legge mer av Nytorget i skygge store deler av dagen.  

LES OGSÅ: Nå vil de ha handling på Nytorget

Byantikvaren ser for seg at trehusene og tomtene i kvartalet selges til private, for å sette trehusene i stand og i tillegg utnytte tomten på innsiden på en måte som harmonerer med omgivelsene. 

– Det er trist at husene står slik de står i dag, og det er lett å tenke at trehusene ikke er så fine og bør bort, men dette er hus av samme type som for eksempel i Gamle Stavanger, og som med enkle midler kan bli flotte, sier Windsholt.

Nytorget fungerte opprinnelig som avlastningstorg for Torget ved Vågen ved store torgdager, og var oppstillingsplass for hester. Jugendmuren ble bygget som nødsarbeid i 1920-årene. Tidligere har muren vært porten til offentlig toalett, og det har også vært drevet bensinstasjon (!) her.
– Nytorget er anlagt på en tid da det ble lagt mye kvalitet i det som ble bygget både i offentlig og privat regi, sier Windsholt.

– Tragisk seint

Ett av trehusene, Kongsteinsgata 11, har dessuten sjeldne håndverksmessige detaljer utvendig, med såkalte eggestaver etter gresk tradisjon, utskåret konsoller i hjørnene under taket og sirlig utskåret overlysfelt. Det er bygd av snekkeren O.F. Knudsen, mens Nicolay Tjensvold sto som eier fra 1870 til 1883.

– Tjensvold var en dyktig snekker og møbelsnekker, en av de mest kjente i Stavanger. Han bygde senere et eget hus i Kongsgata 34. Det har mye forseggjort og uvanlig dekor. Jeg er ikke veldig overrasket om det var han som har laget sprosseverket til det fine «soloppgangsvinduet» over døren i Kongsteinsgata 11 og utstyrte huset med eggstavborder og konsoller under taket, sier Windsholt, som ikke utelukker at det var den første eieren som utførte arbeidet.

LES OGSÅ: «Ikkje kødd med Pedersgadå»

Venstres gruppeleder slår fast at kommunens behandling av Nytorget og trehusene er tragisk sendrektig og dårlig.

Per A. Thorbjørnsen (V), som også leder kommunalstyret for miljø og utbygging, peker på at trehusene er regulert til riving. Reguleringsplanen fra 2006 innebærer også et stort parkeringsanlegg under Nytorget, fjerning av jugendmuren langs veien, og hogging av trehus.

– Dette var en sak Venstre tapte, mens Ap, H, Frp og KrF kjøre med veivals over Nytorget. Det var også en tabbe av dimensjoner å kjøpe opp trehusene, som har stått til forfalls siden. Venstre stemte mot salg, sier Thorbjørnsen til RA.

Tatt opp politisk

Aps Dag Mossige og Kari Nessa Nordtun ber nå bystyret om salg av trehusene til private for bevaring.

– Ap var i førersetet i planlegging av raseringen av Nytorget i 2006. Aps egen rolle er nå rimelig oppskrytt, sier Thorbjørnsen.

Planene om nytt tinghus på Nytorget og underjordisk parkeringsanlegg har gjort at Nytorget har stått stort sett uendret i flere tiår. I en periode var det aktuelt å utvide politistasjonen eller bygge nytt kinoanlegg. Nå er det tinghusplanene som har gjort at Stavanger har avventet utviklingen.

– Vi er på mange måter blitt satt sjakk matt etter reguleringsplanen og i å vente på hvor staten skal bygge nytt tinghus. Nå går det mot Bekhuskaien, men et flertall i formannskapet har også Nytorget-området som reserve. Det er uansett tragisk at vi nå etter 11 år ikke har kommet steget lenger, sier Venstre-lederen.

Omkamp?

– Reguleringsplaner kan endres?

– Ja, og parkeringsanlegg ser ut til å være uaktuelt, også under det området som er regulert for bebyggelse. På grunn av sikkerhet kan det ikke bygges parkering under et tinghus. Hvis tinghuset ender på Bekhuskaien, bør vi ta en omkamp for å forsøke å redde trehusene, jugendmuren og trærne. Alt er nå regulert vekk, sier Thorbjørnsen.

– Kommunen pålegger tidvis private tiltak for å hindre forfall. Da er det merkelig at kommunen behandler sine egne bygninger slik de gjør på Nytorget?

– Ja, det kan du si. Samtidig er trehusene regulert til riving. Kommunen kan pålegge private å sikre bygninger hvis de gjør det utrygt for omgivelsene. Dette begynner etter hvert også å bli situasjonen i trehusene ved Nytorget. Jeg går over Nytorget daglig. Det slår meg at det skal ikke mye til for å gjøre det om fra dagens ordinære perle til morgendagens diamant, sier Thorbjørnsen.