Treg pågang gir dårligere kontroll med smitte

Treg postgang påvirker treffsikkerheten for å påvise kyllingsmitte, ifølge Mattilsynet.

Tiltakene mot campylobacterbakteriene går ut på at bønder sender inn prøver fra kyllingene som skal slaktes. Viser prøvene at en kyllingflokk er smittet, så blir partiet skilt ut.

Seniorrådgiver Turid M. Berglund i Mattilsynet sier til Nationen at grunnen er stadig tregere postgang må prøvene tas tidligere, og at det påvirker treffsikkerheten.

– Mister mye av effekten

– Evnen vår til å fange opp flokkene som er smittet, går ned. Blir testene tatt fire dager før slakting, fanger vi opp de fleste. Når det går opp mot åtte dager, mister vi mye av effekten av programmet, sier Berglund til avisen.

Hun sier Mattilsynet har vært i forhandlinger med ulike postaktører, men at ingen kan garantere at prøvene kommer fram i tide.

Kan velge

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten Norge sier til avisa at grupper med spesielle behov kan velge andre løsninger, men at det er dyrere. Hun oppfordrer Mattilsynet til å ta kontakt.

I 2017 konkluderte Menon Economics med at folkehelsetiltaket sparer samfunnet for 18.000 sykdomstilfeller årlig. (©NTB)