«Når brukere/beboere kommer til Lervig sykehjem, vil de oppleve et møte med en «fargedusj». Besøkende og brukere vil se opp, og ved hjelp av fargen opplever de rommet, og få den energien de trenger på et nytt sted. Målet er at de ubevisst skal føle seg «løftet» av fargene», skriver Åse Anda om sitt utkast.

Tre kunstnere konkurrerer om Lervig sykehjem

Åse Anda, Geir Egil Bergjord og Nils Eger konkurrerer om å smykke ut Lervig sykehjem for 1 million kroner.

Stavanger-kunstnerne er invitert til lukket konkurranse om kunstverk i Lervig sykehjem, som bygges nå. I kommunale nybygg settes det av penger til kunstnerisk utsmykning, 2 prosent av entreprisekostnadene, begrenset opp til 1 million kroner.

Tilpasses eldre

Kunstkomiteen har lagt vekt på at det er for en stor del er eldre mennesker som vil se kunsten.
«Kunsten skal ha klare berøringspunkter til virksomheten, et sted for trygghet og omsorg med vektlegging på trivsel, kultur og gode opplevelser. Kunsten må virke oppkvikkende og stimulerende, men likevel «ufarlig». Beboerne er en sårbar gruppe og kan reagere på for eksempel «fargedotter». Kunsten bør ha balanserte fargetoner som ikke stresser og kan føre til kaos», heter det i innbydelsen.
– Komiteen lager kunstplanen, og så står det fritt opp til kunstnerne å fange opp signalene basert på dette forarbeidet, oppsummerer rådgiver Inger S. Bjerga i kulturavdelingen i Stavanger kommune.

Avgjøres onsdag

Onsdag ettermiddag avgjør kommunens kunstutvalg hvem av de tre kunstnerne som får oppgaven.