Trafikkulykke på E39

Uhellet skyldes påkjørsel bakfra.

Klokken 10.36 fikk Politiet i Sør-Vest en melding om trafikkuhell på E39 ved Bekkefaret i Stavanger, nordgående retning. 

Uhellet har skjedd like ved avkjørsel til Stavanger universitetssykehus, og avkjørselen er nå sperret av.

Uhellet skyldes påkjørsel bakfra, og per nå er det ukjent skadeomfang.