Torsdag kommer styrtregnet

Nyt smaken av sommer, torsdag må lukene skalkes.

Det er synd å si det, men det blir en litt brå slutt på årets første skikkelige smak av sommer.

Etter et par dager med 23-24 grader, vassing og is, er det plutselig fare for oversvømmelse.

Onsdag blir omtrent like bra som i dag, men så braker det løs.

Ifølge Yr.no kan det komme 40-70 millimeter nedbør i løpet av 12 timer på torsdag.

Det betyr, ifølge farevarselet: «Fare for overvann i tettbebygde områder. Fare for lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred i bratt terreng. Vurder behov for forebyggende tiltak.»