Fra venstre Geir Tjetland i Skagen Vekst, Kristoffer C. Stensrud i SKAGEN Kon-Tiki og og Peter Hermanrud i meglerhuset Swedbank under presentasjonen på Hall Toll. Foto: Stein Roger Fossmo

Toppforvalternes aksjetips for 2016

Toppforvalteres aksjetips for 2016: Norsk Hydro, Norwegian, Bonheur, Frontline, Medistim, Sparebanken1 Nord-Norge, Kongsberg Automotive, Yara, Subsea 7, Telenor, GOGL og REC.

Næringsforeningen inviterte torsdag til en gjennomgang av hva Peter Hermanrud, Geir Tjetland og Kristoffer Stensrud tror om aksjeåret 2016.

Den tradisjonelle gjennomgangen med konkurransen om hvem som fikk best avkastning på sine norske aksjer fikk også sin vinner: Aksjestrateg Peter Hermanrud i meglerhuset Swedbank kom samlet sett litt bedre ut enn porteføljeforvalter Kristoffer C. Stensrud i SKAGEN Kon-Tiki.

Stensrud gir seg

Nå, etter ti år, overlater Stensrud stafettpinnen i den årlige konkurransen til Geir Tjetland, som forvalter Skagen Vekst.

Her er aksjene Tjetland har mest tro på de kommende 12 månedene:

Norsk Hydro, Norwegian, Bonheur, Frontline og Medistim.

Hermanrud har størst tro på:

Sparebanken 1 Nord-Norge, Kongsberg Automotive, Yara, Subsea 7, Telenor og en miks av høyrisikoaksjene GOGL og REC.

Tjetland legger vekt på at Norsk Hydro ikke har gjeld.
– Det er viktig i dagens situasjon. Hydro har også fordel av en sterk dollar og svak brasiliansk valuta, sier Tjetland, som likevel understreker at aluminiumsprisen må øke for at det skal bli skikkelig fart på Hydro-aksjen kommende år.
Kina, som i dag har overproduksjon, skal være nøkkelen her.

Norwegian-utsikter

Skagen Vekst-forvalteren tror også på Norwegian.
– Forretningsmodellen fungerer, ambisjonsnivået er høyt, og langdistansesatsingen er nå blitt en suksess, sier Tjetland.
Han peker på at Norwegian har mye gjeld i forhold til egenkapitaldekningen, men at det kan endres ved å skifte selskapsform og eierskap til flyene.
– Norwegian har også tett på 1,5 milliarder kroner i urealisert gevinst i Bank Norwegian, sier Tjetland, som også peker på mulige alliansesamarbeid med andre flyselskaper.
I tillegg til Bonheur har Skagen-strategen tro på Medistim.
–Medistim har god vekst, og har økt omsetningen med 12,5 prosent årlig siden 2002. Det har ingen gjeld, og ekstremt stort potensial, sier Tjetland, som også peker på nylig markedstillatelse i Kina.
Han har tro på fortsatt vekst for Frontline på grunn av oljeprisfall og en økt etterspørsel som er bra for shipping. Eksempelvis er Indias oljeimport forventet å øke med 3 prosent kommende år.

Bankaksje på topp

Hermanrud har rangert sine tips, og setter Sparebanken 1 Nord-Norge helt på topp.
– Ekstremt lavt priset, og med høy direkte avkastning. De har minimal utlånseksponering mot olje og oljeservice, er minimalt eksponert for oljenedturen, også direkte. Marginene er på vei oppover, og banken prioriterer lønnsomhet og kapitaldekning, konkluderer Hermanrud, som også trekker fram at banken allerede har emittert og dermed har lav emisjonsrisiko.
– Utbytte kan øke mot 10 prosent når kapitaldekningskravet er nådd, sier Hermanrud.

Et eventuelt boligkrakk er blant få mørke skyer i horisonten for banken(e), men Hermanrud har ingen tro på det, selv om han regner med fortsatt nedgang i boligprisene.

Går for bildeler

Han har valgt bildelprodusenten Kongsberg Automotive i etterkant av at selskapet er kvitt gjeldsbyrde, og som åpenbar oppkjøpskandidat.
Swedbank-strategen mener dessuten Yara-aksjen er for lavt priset.

Valgte oljeserviceselskap

Han har også valgt Subsea 7, selv om han personlig tror på underskudd også i 2017.
– Det kommer til å slite som andre oljeserviceselskap, men det er nærmest gjeldfritt, og vil overleve krisen. De vil få en enorm oppside når oljeprisen stiger igjen, sier Hermanrud, som likevel peker på risiko for tapsbringende kontrakter og som stemningsavhengig aksje.