RiksTV tapte mot TONO i Borgarting lagmannsrett.

TONO vant over RiksTV i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett mener RiksTV må betale vederlag til komponister og tekstforfattere som har skrevet musikk som er brukt i TV-programmer.

RiksTV tapte sommeren 2016 i saken mot TONO, som forvalter rettighetene til musikkskaperne. RiksTV anket, men lagmannsretten kom til samme resultat som tingretten. Nå vil RiksTV gå til Høyesterett.

– Vi vil anke lagmannsrettens dom. Den tar ikke stilling til det sentrale spørsmålet, nemlig hva som utgjør kringkasting, sier administrerende direktør Jérôme Franck-Sætervoll i RiksTV til NTB.

Han mener at det etter lagmannsrettens dom er klart hva som er kringkasterens oppgaver og ansvar. Konsekvensene av dette har lagmannsretten ikke vurdert.

– Viktig

– Lagmannsretten baserer seg på en setning i en dom fra Høyesterett, som handlet om noe annet. Vi tror ikke Høyesterett med disse setningene mente å snu opp ned på hva det er å drive med kringkasting. Det er derfor helt nødvendig at Høyesterett behandler saken og gjør det klart hvordan dette skal håndteres av aktørene i markedet.
Erstatningskravet kan komme opp i titalls millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette er veldig viktig for oss. Jeg ser ikke bort fra at motparten anker, men det er to veldig klare dommer. Og vi er naturligvis veldig glad for resultatet, sier TONO-direktør Cato Strøm til avisen.

TONO gikk i 2012 til søksmål mot RiksTV med påstand om at RiksTV tilbyr musikkverk for allmennheten som krever avtale med rettighetshaverne. RiksTV distribuerer en rekke kanaler, som alle inneholder opphavsrettsbeskyttet materiale. For 24 av kanalene har det vært tvist om komponister og tekstforfattere har gitt nødvendig samtykke til bruken av musikkverk.

Erstatningskrav

Dersom dommen blir stående, vil TONO ha krav på vederlag fra RiksTV for RiksTVs utsendelser av kanaler som kringkastes fra utlandet. For mange av kanalene vil kravet gå tilbake til 2009.
– Dette vil bli fulgt opp med et erstatningskrav fra vår side. Det er vanskelig å si hva det vil komme på. Men det er klart at vi snakker om mange titalls millioner kroner, sa TONO-direktør Cato Strøm til Dagens Næringsliv etter tingrettsdommen i 2016.

RiksTV er også dømt til å betale sakskostnader til TONO på vel 2 millioner kroner. Dette kommer på toppen av 4,1 millioner kroner i sakskostnader i tingretten.

(©NTB)