To ansatte anmelder Blidensol sykehjem. Foto: Lasse Hansen

To ansatte anmelder Blidensol sykehjem etter forbud mot hijab

To ansatte ved Blidensol sykehjem politianmelder sin egen arbeidsplass for grov diskriminering.

Det skriver TV 2.

Saken er også klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), ifølge kanalen.

LES OGSÅ: Blidensol sykehjem forbyr hijab

RA omtalte sykehjemmets praksis i går. Kirsten Smedvig, nestleder i driftsstyret ved Blidensol sykehjem, begrunner forbudet med hensynet til beboernes ve og vel.

– Vi ønsker at beboerne skal bo i omgivelser de er vant og trygge med. Utrygghet i sitt eget hjem er ikke greit. Det sier seg selv at når mange ansatte har svært dårlige norskkunnskaper, og således dårlig kommunikasjonsevne med de demente og et fremmedartet utseende, så vil hijaben eller andre ideologiske, religiøse eller politiske plagg i tillegg kunne virke skremmende på beboerne, sa hun til RA.

Ingen støtte i LDO

Hijabforbudet ved Blidensol sykehjem fikk ingen støtte fra LDO i går.

– Hovedregelen er at det er tillatt å bruke religiøse hodeplagg, så lenge det ikke hindrer utøvelse av jobben. Når man begrunner det med opplevelse av trygghet og velvære, mener jeg at det ikke er spesielt treffsikkert. Det er arbeidsgiver som må dokumentere at det er nødvendig å forby hijab, for eksempel av hensyn til hygiene eller sikkerhet, sa avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth i LDO til RA.

Hun forteller at LDO har sett lite til tilsvarende begrunnelse for hijabnekt tidligere, men at de har behandlet flere saker som omhandler hijab på arbeidsplassen.

– I de fleste sakene har vi kommet til at arbeidsgiver har brutt diskrimineringsloven når de har nektet ansatte å bruke religiøst hodeplagg. Jeg har vanskelig for å se at argumentene til sykehjemmet er holdbare.

LDO oppfordret dem som følte seg rammet om å ta kontakt. Blidensol sykehjem ble også oppfordret til å endre regelen.