– I dag har Tou Scene et sterkt økende publikumstall, og et årlig snitt på 450 arrangementer, skriver Morten Landråk Asbjørnsen (H). Foto: Roy Storvik

Tiltakspakke blir Tou-pakke!

KRONIKK: Stavanger får nå et kulturelt fyrtårn som vil være en drivkraft i det kulturelle livet byen vår lever, skriver Morten Landråk Asbjørnsen (H).

Av: Morten Landråk Asbjørnsen, medlem av kommunalstyret for kultur og idrett, og bystyrerepresentant (H)

Tou Scene har i flere år vært en sentral aktør i den utviklingen vi har sett i området rundt Stavanger øst. Det karakteristiske bygget som tidligere var byens stolte bryggeri fortsetter å vokse fram som en levende og viktig kulturinstitusjon i Stavanger.

Da Stavanger kommune kjøpte det gamle bryggeriet i 2009, hadde det allerede blitt brukt til kulturelle formål i flere år. Ettersom store deler av byggene hadde stått tomme gjennom 80- og 90-tallet, har det også vært nødvendig med flere runder med bygging og rehabilitering. Kommunen skulle utvikle bygningskomplekset til kunstfabrikk, scene og møtested. Det skulle bli produksjonslokaler for byens kunstnere og musikere. Samtidig som det skulle utvikles som kunstsenter og scene for musikk og scenekunst.

Nå settes en av de største oppgraderingene av bygget i gang. Maskinhallen utvides til en kapasitet på 340 personer, ventilasjonen og temperaturstyring i bygget oppgraderes, toalettfasilitetene blir mye bedre enn i dag, og ankomsten til bygget forbedres. Totalt brukes det 110 millioner på å oppgradere dagens Tou Scene. En sum kommunen ikke kunne lagt på bordet, uten hjelp fra regjeringens tiltakspakker.

Gjennom tiltakspakkene regjeringen har lagt fram for å dempe arbeidsledigheten i regionen vår, kan vi nå framskynde prosjektet og utbyggingen av Tou Scene. I tillegg til at vi nå får gjort unna mest mulig av byggefasen nå, slik at mest mulig kommer på plass raskest mulig.

I dag har Tou Scene et sterkt økende publikumstall, og et årlig snitt på 450 arrangementer. Mellom 30 og 40 prosent av arrangementene i maskinhallen er utsolgt. Det trøkket som oppleves rundt arrangementene vitner om hvor viktig utbyggingen vil være. Utvidelsen av maskinhallen vil bidra til å gjøre enda flere av arrangementene lønnsomme, og enda flere vil få muligheten til å få med seg de fantastiske opplevelsene Tou Scene byr på.

Utviklingen av Tou Scene er først og fremst et stort og viktig skritt for kulturlivet i Stavanger. Man vil få enda flere øvingsfellesskap med profesjonelle øvingsrom, sammen med en utvidet scene og atelier. At planen for utbygging av Tou Scene, og finansieringen er på plass, gir et stort løft til den kulturelle satsingen i regionen. Byen vår vil sitte igjen med et flerbruksbygg som man ikke finner tilsvarende av noen steder i Norge. Det er noe vi kan være stolte av.

Gjennom «Nye Tou» legges det til rette for at byens kunstnere i enda større grad kan satse. Kulturfeltet har over lengre tid vært avhengig av offentlig støtte for å kunne gjennomføre sitt virke. Når man nå legger til rette med flere øvingsrom, atelierer, produksjonsrom, bedrede fasiliteter og en utvidet konsertscene, vil det være lettere å vise fram sine verk, og utøve sitt virke som kunstner. Da vil det også bli lettere å kunne stå på egne bein, og leve av kunsten.

Regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring skal bidra til å øke verdiskapningen innen kunst og kultur, og videre bidra til økte muligheter for kunstnerisk inntekt. Utflyttingen av «Kreativt Norge» fra Oslo til Trondheim var et viktig nasjonalt steg for å bidra til nettopp dette. Selv om Stavanger mer enn gjerne skulle sett at det regionkontoret i Kulturrådet ble lokalisert i Stavanger, vil Tou Scene være en viktig aktør for å realisere nettopp det potensial som finnes av inntekter for regionens kunstnere. Regionen vår er avhengig av at det skapes enda flere arbeidsplasser, og da må vi se på bredden av virksomheter. Det må skapes arbeidsplasser i mange forskjellige sektorer, og da vil Tou Scene være første skritt på veien for kulturfeltet.

Det at utvidelsen av Tou Scene får grønt lys av samtlige politiske partier i bystyret er en viktig garanti for prosjektet, og viser hvor viktig dette løftet er. I tillegg til utvidelsene skal også fasaden rehabiliteres. Når dette byggetrinnet står klart i 2019, vil den praktiske bruken være opp mot 90 prosent. Da gjenstår oppgradering av de gamle ølhallene i bygget. Her vises det hvordan gamle bygg kan brukes til noe helt nytt, og hvordan man kan utvikle byen samtidig som man ivaretar historien på en god måte. I en så historierik by som Stavanger vil slike grep være avgjørende for å ikke glemme hva vi er, og har vært.

Stavanger får nå et kulturelt fyrtårn som vil være en drivkraft i det kulturelle livet byen vår lever. Det blir enda bedre for musikere, kunstnere, produsenter, arrangører og publikum. Tou Scene vil nå kunne være med på å vise hvor god en kulturby Stavanger er. Nye Tou viser hvordan man kan ta et gammelt bryggeri, og gjøre det om til et av de største og mest mangfoldige anleggene for produksjon og formidling av kunst og kultur i hele Norge.