Annonse
Styreleder Odd Jo Forsell i Rogaland brann og redning, ansattrepresentant og hovedverneombud Yngve Bruun, ansattrepresentant og hovedtillitsvalgt Kay Hov, og varabrannsjef Ståle Fjellberg kjenner seg ikke igjen i kritikken av Lervig-alternativet for plassering av ny brannstasjon. De mener Lervig er en vesentlig bedre løsning enn tomten i Svankevigå i bakgrunnen. FOTO: THOR ERIK WAAGE

Tillitsvalgte brannmenn reagerer på Lervig-kritikk

Ledelse og tillitsvalgte i Rogaland brann og redning reagerer på kritikken av Lervig som lokalisering for ny brannstasjon i Stavanger øst.

Annonse