– Tiden for omstillinger er ikke over, slo statsminister Erna Solberg (H) fast da hun snakket på Solakonferansen mandag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Tiden for omstilling er ikke over

Erna på Solamøtet: – Allerede i år kommer veksten til å ligge over historisk trend. Men kan vi puste ut av den grunn? Dessverre, det kan vi ikke.

Tekst: Jan Henrik Heggebø og NTB

Med en rykende fersk regjeringsplattform i vesken gikk Solberg rett på sak da hun innledet på Solamøtet mandag morgen.

– Konjunkturnedgangen etter 2014 er over og det er i ferd med å snu også på Sør- og Vestlandet. Optimismen er tilbake. Allerede i år kommer veksten til å ligge over historisk trend. Men kan vi puste ut av den grunn? Dessverre, det kan vi ikke. Tiden for omstillinger er ikke over, sa Solberg.

Globalisering, klimakrav og digitalisering er utfordringer som gjør at omstillingene må fortsette.

– Det blir ikke revolusjon, men det blir hardt arbeid. Og plattformen fra Jeløya tegner et bilde av veien vi skal gå, sa Solberg.

I tillegg til de globale forholdene, har vi en særnorsk utfordring, sa statsministeren.

– Vi kommer til å få mindre vekstimpulser fra olje- og gassnæringen framover. Veksten må hentes fra andre sektorer, sa Solberg.

LES OGSÅ: Venstre-Nybø: – Hyggelig å bli nevnt

Seks nøkler for et bærekraftig velferdssamfunn 

Bare timer etter å ha kunngjort enighet om å danne ny regjering bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, presenterte Solberg på Solamøtet mandag den nye regjeringens viktigste punkter for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn for fremtiden.

– Hva er utfordringene Norge står overfor framover? Hvilket ansvar har vi for å sørge for at vi ikke bare tenker på kortsiktige gevinster, men lager et fundament for et bærekraftig velferdssamfunn for framtiden, innleder Solberg, før hun presenterer det regjeringen mener er landets seks hovedutfordringer nasjonen står overfor. 

– Flere bein å stå på

– For det første handler det om å omstille norsk økonomi, skape vekst, flere lønnsomme arbeidsplasser og sikre at vi har flere bein å stå på i framtiden. For det andre må vi sikre Norges klimaforpliktelser, slik av vi også bidrar til å løse klimautfordringene globalt, sa Erna Solberg.

Som et tredje og fjerde punkt legger statsministeren vekt på at vi må sikre et mer inkluderende arbeidsliv og sikre gode velferdsordninger. Samtidig er vi avhengig av at flere er yrkesaktiv lenger enn i dag, for å sikre en bærekraftig velferdsordning.

Redusert fattigdom og integreringsløft

I det femte punktet i Solbergs tale, la hun vekt på fattigdom i landet.

– Fattigdommen utfordrer det som er limet i vårt samfunn. Derfor må vi redusere ulikheter. Vi må stole på hverandre, skape fellesskap og gjøre noe godt for hverandre, sier hun.

I det sjette og siste punktet tok statsministeren for seg utfordringen vi står overfor når det gjelder integreringsløftet i Norge. At kun 43 prosent av asylsøkere og kvoteflyktninger som kommer til Norge sysselsettes, er for lavt, mener hun. Det er nemlig 20 prosentpoeng færre enn for innvandrere generelt.

– Vi har tatt inn mange nye landsmenn de siste seks årene. Den store asylbølgen av dem som kom, spesielt i 2015, kommer nå ut av institusjonsordningene i kommunene og skal inn i jobb og klare seg selv. Dem må vi løfte opp, hvis ikke bærer vi ikke framtiden videre, konstaterer Solberg.

Støre-støtte

Ap-leder, Jonas Gahr Støre entret scenen med optimisme og engasjement, og innledet med å si at Rogaland var en kroneksempel på møtets tema – omstilling.

– Jeg opplever dette som et spennende og viktig sted å komme til for å snakke om Norge og omstilling. For meg er det å komme til Rogaland selve oppskriften på dagens tema. Rogaland er det fylket som har vist at vi er et land som er god på omstilling. Omstillingen vi fremdeles står overfor skal vi gå inn mot med tro på at vi kommer til å lykkes, sier Støre.

Han deler mange av synspunktene fra statsministerens tale, og poengterer at digitalisering, prioritering av eldrebølgen, lavutslipp og sikring av jobber for kommende generasjoner er blant punktene som må prioriteres.