Over flere år har helsepersonell i ulike virksomheter rapportert om underbemanning. Foto: Fredrik Bjerknes, Dagsavisen

Tid for tillitsreform innen helse og omsorg

KRONIKK: Åpenhet og tillit har Stavanger Arbeiderparti kalt sitt partiprogram 2015–2019. Også Arbeiderpartiets nasjonale program er tydelig på at vi må satse mer, være framoverlente og innse at vi må bruke mer penger på eldreomsorgen.

Av Linda Susanne Krüger, Arnt-Heikki Steinbakk og Jakob Bjelland Eriksen, Ap-medlemmer i levekårsstyret

Arbeiderpartiet er opptatt av å ta samfunnsansvar. Politisk makt innebærer å ta ansvar og ikke først og fremst å oppnå politisk makt for maktens skyld.

For oss er det viktigste vi gjør som parti og som politikere å være gode representanter for dem som har valgt oss. Det gjør vi gjennom å være åpne for dialog, bygge relasjoner og skape tillit. Tillit er noe man gjør seg fortjent til og ikke noe som kommer automatisk av å inneha en politisk posisjon eller stilling. Så også innen helsepolitikken – vi må vise politisk vilje og ansvar for å oppnå forandring.

Over flere år har helsepersonell i ulike virksomheter rapportert om underbemanning og vært kritiske til nye systemkrav som i stedet for å gi mer effektive tjenester har blitt tidstyver for de ansatte. Resultatet har blant annet blitt færre verdige møter med pasienter og pårørende, og for mange oppgaver fordelt på for få ansatte, for å nevne noe. Virkelighetsbeskrivelsen som kommer fra flere hold tar vi alvorlig, og Arbeiderpartiet ønsker å gjøre noe med problemet og har vilje til samarbeid for å kunne forandre dagens system.

Først av alt må vi lytte til de ansatte som er ute i virksomhetene og la de fortelle hvor skoen trykker. Og så må vi lytte til pasientene og pårørende. Hvordan kan vi sammen se framover og lete etter gode løsninger? Noe av det som ofte går igjen er at fagpersoner opplever at de er for få på arbeid, og at de ikke har nok innflytelse på hvordan de organiserer arbeidet sitt. For å oppleve mestring og mening i jobben sin, må vi som mennesker få tilbakemeldinger, bli sett og tatt på alvor. Klarer vi å oppfylle disse vilkårene i vårt arbeid med å utvikle helsetjenestene vår?

Noen helseansatte ville nok svart nei på det spørsmålet. Kanskje mange. Tillit skapes bare i relasjoner som gir rom for det. Arbeiderpartiet vil mer enn gjerne gi våre fagpersoner den tilliten – vi vet og stoler på at de kan det de driver med. Og vi vet at de er fullt ut kompetente til å organisere seg selv og bygge opp dagene sine til det beste for pasientene. Dette kan vi som politikere gjøre alvor av ved å gjøre kravene til byråkrati mindre og sjølbestemmelsen til helseansatte større. Ved å sette en stopper for stoppeklokker og hastverksarbeid, legge et lokk på brannslukking og ad hoc-løsninger, og gi ansatte større grad av tillit og ansvar.

I høst skal Kommunalstyret for levekår behandle sak om tillitsreform i hjemmetjenesten. Dette ser vi fram til. For oss spiller det ingen rolle hvem som først fremmet ideen, fordi det viktigste er å få resultater. Arbeiderpartiet har lenge vektlagt mer tillit og større frihet innen helsesektoren i vårt program, og nå gleder vi oss til å bidra til nye løsninger. Vår forhåpning er at også det politiske flertallet ser de samme mulighetene av at hjemmetjenestene organiseres annerledes enn i dag.

I Stavanger kommune har vi i mange år hørt ord som «omorganisering», «effektivisering», «budsjettbalanse» og «innsparinger». Vi har dessverre ikke hørt like mye om faglig forsvarlighet, gode øyeblikk, tilfredse ansatte og harmoni i tjenesten. Dessverre, må vi si igjen. For det er disse begrepene som er de aller viktigste. Det er disse begrepene som helseansatte hver eneste dag jobber med å oppfylle. Og det er disse begrepene vi ønsker å prioritere og gi et tydeligere innhold i årene som kommer.

Hver gang vi sitter i nye budsjettrunder prøver vi å ha dette for øye, at samtidig som vi må prioritere hardt skal vi ikke glemme at bak tallene, tabellene og statistikkene er det ekte mennesker. Pasienter, pårørende og ansatte som blir direkte berørt av det vi beslutter.

For oss som Stavangers største opposisjonsparti er det aller viktigste å lytte, være gode representanter for dem som har valgt oss og gjøre oss tilliten fortjent. Vi har tro på at eneste måten vi får det til på er ved å tørre å ta de tøffe diskusjonene og la ansatte få en større faglig frihet i å utføre sine jobber. Det skal bli spennende å se om de andre partiene i Stavanger er klar for dette.