Stortingspresident Olemic Thommessen er under hardt press. Onsdag møtte han pressen etter møtet med de parlamentariske lederne og finanskomiteen.

Thommessen må vente på dommen fra sine egne

Først etter at stortingspresident Olemic Thommessen har redegjort for Stortinget, vil Høyre ta stilling til om byggesprekken bør få følger for stillingen hans.

Av Mats Rønning/NTB

Stortingspresident Olemic Thommessen er under hardt press fra opposisjonen så vel som fra egne rekker. Etter tidligere på dagen å ha orientert finanskomiteen og de parlamentariske lederne om byggesaken, måtte han onsdag ettermiddag svare på kritiske spørsmål fra partifellene i Høyre.

– Vi har diskutert byggesaken, ikke tilliten til Olemic Thommessen. Den vil vi naturligvis også diskutere på et eller annet tidspunkt – dersom det blir et tema, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til pressen etter møtet.

Selv ville ikke Thommessen kommentere hva som skjedde på møtet, som han forlot etter en times tid, samtidig med statsminister Erna Solberg. Heller ikke hun ville gi kommentarer, men tidligere på dagen slo hun fast at det er Stortinget som håndterer saken.

Vil vente

Stortingspresidenten må nå redegjøre for Stortinget i plenum om utviklingen i byggeprosjektet som har sprengt alle økonomiske rammer. Noen dato er ennå ikke satt, men Helleland understreker at det må skje raskt.

– I løpet av neste uke eller uka etter bør redegjørelsen være holdt, sier Helleland.

Redegjørelsen kan komme til å bli oversendt til finanskomiteen for videre behandling, men dette er ikke avgjort ennå.

– Vi må la stortingspresidenten og presidentskapet som har håndtert dette på vegne av oss stortingsrepresentanter, få gitt denne redegjørelsen før vi begynner å avsi noen dom, fortsetter han.

Vippepartiet KrF kan også i denne saken sitte med nøkkelen til Thommessens framtid. Skulle partiet uttrykke mistillit til ham, er det kjørt for Oppland-representanten som har vært stortingspresident siden 2013.

– En meget alvorlig sak. Men det er naturlig å avvente stortingspresidentens redegjørelse i åpent møte i Stortinget før vi konkluderer, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til Aftenposten etter partiets gruppemøte onsdag.

Ubesvarte spørsmål

Opposisjonen begriper ikke hvorfor stortingspresidenten ikke mer aktivt søkte informasjon om en ny kostnadssprekk i byggeprosjektet. Sentralt står orienteringen som Thommessen ga Stortinget 20. desember, der det ikke framgikk at det dagen i forveien under et møte i prosjektrådet hadde blitt anført at økonomien var kritisk og reservene i ferd med å bli brukt opp.

20. desember ga stortingspresident Olemic Thommessen (H) Stortinget en orientering om byggeprosjektet, uten at den siste kostnadssprekken ble omtalt. Selv hevder Thommessen at han ikke var informert om det som kom fram under prosjektmøtet 19. desember.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Thommessens forklaring har mange hull, og presidenten erkjenner selv at han vil «grunne over om han burde ha fulgt enda tettere opp og rettet flere spørsmål til administrasjonen».

– Jeg har ikke fått den informasjonen jeg trengte, sier han.

Ingen garanti

Thommessen anslår at det er 85 prosent sannsynlighet for at byggeskandalen på Stortinget ikke blir enda mer overskredet, men noen garanti ville han onsdag ikke utstede.

– Det dette prosjektet viser med all mulig tydelighet, er at her skal man ikke utstede noen garantier, sa han.

Finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) sier han forventer en sak fra presidentskapet om ekstrabevilgninger så snart som mulig.

– Vi har dårlig tid. Etter det jeg forstår har Stortinget ut april før man går utover de fullmaktene man har. Vi må finne inndekning for dette, samtidig som vi må finne ut hvordan Stortinget på nytt har havnet i en slik situasjon, sier han.

(©NTB)