Leserbrevskribent Kristoffer Sivertsen (Frp) mener Hadia Tajik og Arbeiderpartiet ikke tilbyr rett medisin for arbeidsmarkedet i Rogaland og Stavanger. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tajiks glitter og glamour på bekostning av «oljå»?

DEBATT: Det er ikke staten som skal være grobunn for arbeidsplasser. Den rollen er det næringslivet selv som må ha, skriver Kristoffer Sivertsen (Frp).

Av: Kristoffer Sivertsen, Leder Stavanger Frp

Hadia Tajik og Arbeiderpartiet hadde store utfordringer med å finne ut om de var for flere arbeidsplasser i «oljå».

Åpning for konsekvensutredning og mer leting ble et vanskelig spørsmål for Arbeiderpartiet.

Like vanskelig var det visst ikke å finne ut at de vil ha en satsing på glitter og glamour – Arbeiderpartiet foreslår 1 prosent av statsbudsjettet på kulturtiltak.

I en tid hvor Rogaland og Stavanger trenger lavere skatter og avgifter for å skape grobunn for nye arbeidsplasser og investeringer, vil Ap øke skattenivået med 15 milliarder for å dele ut 1300 millioner på kulturfeltet.

Interessant er det også at Tajik kritiserer regjeringen for at Trondheim får nytt avdelingskontor for Kulturrådet i stedet for Bergen eller Stavanger.

Vel, rett medisin for flere arbeidsplasser er ikke flere kulturmidler. Stavanger trenger ikke Kulturrådet. Stavanger trenger flere arbeidsplasser. Det legger regjeringen til rette for ved å kutte skatter og avgifter, investere i regionen vår og åpne for mer oljeleting.

Nylig åpnet olje- og energiminister Terje Søviknes Ivar Aasen-feltet. Det er nok et skritt i riktig retning fra regjeringens side.

Sammen med at det er foretatt en betydelig kostnadsreduksjon på norsk sokkel og at vi ser en økende oljepris, ligger mye til rette for økt investeringsnivå i oljeindustrien.

Det er ikke staten som skal være grobunn for arbeidsplasser. Den rollen er det næringslivet selv som må ha.

Nå skal vi fortsette regjeringens arbeid med å gi oljeindustrien og næringslivet stabile rammer og vilkår.

Det er rett medisin for Stavanger – ikke mer glitter og glamour.