Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) klager over utflytting av arbeidsplasser fra Oslo. Han har en dårlig sak, skriver Bjørn G. Sæbø på lederplass. Foto: Arne Ove Bergo

Ta deg ei pera, Raymond!

LEDER: Raymond Johansen må gjerne lage lokalpolitikk ut av regjeringens jobbflytting, men som representant for jobbflyttepartiet Ap har han en svært dårlig sak, skriver Bjørn G. Sæbø i denne lederen.

Raymond Johansen (Ap) er med VGs ord «nådeløs» mot regjeringspartiene og Venstre som vil flytte jobber ut av Oslo. Oslos byrådsleder bør ta seg ei pera, eller roe seg ned – som det også heter. Årsverk som kommer og årsverk som går er noe Stavanger har sett lenge, særlig da Ap satt med regjeringsmakten i åtte år.

Hovedstaden skal ha maktapparatet som ligger i departementene, men det er ingen grunn til at sivil klareringsmyndighet ikke klarerer i Moss, Norsk helsearkiv flytte til Tynset eller skatteklagenemnda til Stavanger. Distriktene – der 4 millioner nordmenn bor – er nettoeksportør av hjernekraft til Oslo. At de samme områdene får 630 arbeidsplasser i retur betyr at mindre steder kan tilby jobb til personer med høyere utdannelse. Når Raymond får roet seg kan han jo trøste seg med at 96 av de statlige arbeidsplassene er lagt til byer som er innenfor Oslos pendlerrekkevidde. Eller er det mye verre å pendle fra Oslo til Moss enn fra Moss til Oslo?

Raymond Johansen må gjerne lage lokalpolitikk ut av regjeringens jobbflytting, men som representant for jobbflyttepartiet Ap har han en svært dårlig sak. Hans egen regjering brukte 350 millioner kroner på å flytte 200 jobber fra Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå til Reitan ved Bodø – for øvrig etter at FOHK hadde ligget i Stavanger i åtte år. Samlokalisering med Nato ble uviktig, mente senere Nato-sjef Stoltenberg. Kontrollsentral Sør var også en snuoperasjon mens Ap satt med makten. Flytting til Stavanger ble bestemt av Avinor i 2004, helt til flygelederne på Østlandet streiket. Statoil? Bare 67 prosent statseid, men oljeminister Odd Roger Enoksen (Ap) var ikke sen om å tillate selskapets internasjonale operasjoner å bli styrt fra Fornebu-kontoret til 1,75 milliarder kroner.  

Flytting av jobber kan ikke være styrt av fordommer – enten det er mot hovedstaden eller oljehovedstaden.