Sykepleierne står klare til å streike torsdag

Torsdag morgen kommer 56 sykepleiere i første omgang til å legge ned arbeidet, hvis det ikke oppnås enighet i meklingen med NHO Service og Handel.

– Vi håper alltid å unngå streik, men det er et middel vi tar i bruk når det er nødvendig, og vi kan streike lenge, sier leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Meklingen startet onsdag formiddag og har en horisont på 14 timer. I utgangspunktet er streiken et faktum hvis partene ikke er kommet til enighet innen midnatt natt til torsdag. Erfaringsmessig vil partene velge å oversitte fristen hvis det fortsatt er mulighet for å bli enige om lønnsoppgjøret.

Rundt 500 sykepleiere er omfattet av pleie- og omsorgsoverenskomsten. Sykepleieforbundet har i første omgang varslet plassfratredelse for 56 medlemmer fra torsdag morgen. De er nøye plukket ut for å ramme motparten økonomisk uten at liv og helse settes i fare.

LES OGSÅ: Sykepleiere i seks fylker kan tas ut i streik

Bedriftene som er tatt ut i første fase utfører oppdrag for helseforetakene. Pasienthoteller, helsesenter og rehabiliteringssenter i seks ulike fylker rammes av første streikeuttak, ifølge forbundet.

Sykepleierforbundet har blant annet krevd at sykepleierne som jobber i de private bedriftene som er medlemmer i NHO, får likere lønn- og arbeidsvilkår med sykepleierne i det offentlige.

– Vi krevde blant annet en minimumslønn på 500.000 kroner for sykepleiere med 10 års ansiennitet. I tillegg krevde vi at sykepleierne skulle få en bedre sykelønnsordning, sa By etter bruddet i forhandlingene 1. oktober.

NSF har også fremmet krav om en bedre sykelønnsordning.