Stavanger Universitetssykehus.

Sykehusstreik fra onsdag morgen

37 ansatte ved SUS er blant de rundt 200 totalt som er tatt ut i streik.

Nærmere 200 ansatte ved fem sykehus går ut i streik etter meklingen mellom Spekter og Akademikerne helse brøt sammen. For noen pasienter kan det bety at operasjoner blir utsatt.

Partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter, ifølge riksmekler Nils Dalseide.

Meklingsfristen var satt til midnatt natt til onsdag og fortsatte noe på overtid, før partene meldte om brudd.

Akademikerne tar ut 194 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset i streik fra onsdag. Ifølge Spekter er i overkant 100 av dem leger. Streiken trappes opp med ytterligere 119 medlemmer i Akademikerne ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs hospital fredag.

30 leger ved SUS

Ved SUS er 37 ansatte tatt ut i streiken. Omkring 30 av disse er leger. Alexander Seldal fra Legeforeningen leder streikekomiteen ved SUS. Han mener streikeuttaket er forsvarlig.

– Det er et moderat og ansvarlig uttak vi har gjort, så jeg kan ikke forstå at det skal ramme viktige pasienter, sier Seldal til NRK Rogaland.

Pasienter bes møte som planlagt til timer, med mindre de blir direkte kontaktet.

– Det er noen planlagte ortopediske operasjoner som blir utsatt. Vi vil kontakte alle som blir berørt så raskt som mulig. Ellers skal pasienter, med mindre de hører noe annet, møte til timene som normalt, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen til NRK.

Vil fortsette streiken

De som tas ut i streik er leger og andre akademikergrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Streikeuttaket er svært moderat, og setter ikke liv og helse i fare, ifølge Akademikerne.

– Spekters arbeidstidsordninger er uforsvarlige – både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Derfor er vi i streik, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse. Han opplyser at streiken vil fortsette til det kommer et «kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid».

– Vanskelig planlegging

Spekter hevder de ikke krever endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, men søker mer fleksibilitet for å kunne planlegge hvordan de bruker ressursene best mulig.

– Spekter beklager at Legeforeningen velger å gå ut i streik fordi de ikke har fått innfridd krav som ville ha gjort det svært vanskelig for sykehusene å planlegge tilbudet til pasientene i tråd med nye pasientrettigheter, pålegg fra politiske myndigheter, økte forventninger i befolkningen og gjennomføring av ny spesialistutdanning for leger, sier Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter i en pressemelding.

– Sykehusene vil nå organisere driften slik at streiken i minst mulig grad rammer pasientene. (©NTB)