Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) krever bedre forhold for norske slaktegriser. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Svinenæringen lover å skjerpe seg

Bondelaget lover bot og bedring foran dagens møte med landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) om forholdene i svinenæringen.

I fjor høst avdekket Mattilsynet rystende forhold i flere svinebesetninger i Rogaland, som er det fylket i Norge med flest grisebønder.

Hos en bonde på Time i Rogaland lå hundre griser døde i fjøset.

Hos en annen Rogaland-bonde, som er ansatt som rådgiver i Nortura, måtte fire griser avlives på dagen. I tillegg gikk 15 syke griser sammen med de friske.

LES OGSÅ: Kaller svinenæringen inn på teppet

– Alle skal ha det bra

Slike historier er bakgrunnen for at Dale har inntatt en tøffere tone overfor næringen. På møtet i Landbruks- og matdepartementet onsdag møter representanter for Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin, Animalia, Nortura og Kjøtt- og fjærfebransjens Landsforbund – med andre ord hele svinenæringen fra avlsorganisasjon og fagmiljø til bønder og slakterier.

– Alle dyr skal ha det bra. Det er utgangspunktet for arbeidet framover, og en samlet bransje har tatt tak for å løfte næringen. Vi skal drive et landbruk med god dyrevelferd, slår Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, fast i en pressemelding før møtet.

Dale har tidligere varslet at han vil følge opp med strengere rutiner og hyppigere kontroller dersom ikke næringen rydder opp selv.

– Ingen dyr skal ha det slik som Mattilsynet har avdekket i Rogaland. Det er uakseptable forhold. Men det er mange flinke svinebønder rundt om i landet som jobber hardt for at dyra skal ha det bra og være friske, sier Bartnes.

Næringen har allerede gått sammen om et nytt dyrevelferdsprogram for slaktegris, ifølge bransjeaktøren Animalia. Det innebærer blant annet bedre dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, samt oppfølging av sykdom og skadde dyr.