Kristoffer Sivertsen, leder i Stavanger Frp, får kritikk for innlegget «Aps lukrative sponsing av bestevennen LO». Foto: Roy Storvik

Svar til Frp om støtte til Ap

DEBATT: At Frp ikke får én krone i støtte fra noen av arbeidstakerorganisasjonene, henger sammen med at arbeidsfolk ikke er tjent med den politikken som føres, skriver Morten Larsen.

Av: Morten Larsen, Leder av valgkamputvalget i LO i Rogaland

14. februar skrev Kristoffer Sivertsen, leder i Stavanger Frp, et innlegg med headingen «Aps lukrative sponsing av bestevennen LO». Han mener at partistøtten som LO og andre arbeidstakerorganisasjoner gir til Arbeiderpartiet gir veldig mye tilbake til disse organisasjonene.

Det snakkes i innlegget om milliarder i skattelette til fagforeningene. Sivertsen skriver òg at for hver milliard Ap foreslår å gi til fagforeningene, får de 7,5 milliarder tilbake? Kan Sivertsen dokumentere noen av disse påstandene?

Det er feil informasjon som gis ut til folk flest fra Frp. Det er ikke organisasjonen LO som får fordel av det samarbeidet, det er de 1,5 millioner arbeidstakere som er medlem av en arbeidstakerorganisasjon som nyter godt av det.  Ikke bare får de økte fradrag for kontingenten med ny regjering, men også trygghet i arbeid og trygghet for arbeid.

Dette står i sterk kontrast til støtten som gis Høyre og Fremskrittspartiet, der man i all hovedsak får støtten fra rike onkler som Rimi-Hagen og kommersielle foretak. For Frp sin del kommer over halvparten av støtten fra kommersielle foretak og resten fra privatpersoner. Vi må vel anta at både foretakene og privatpersonene får igjen mange ganger for sin investering gjennom skattelettelser. Tilbakebetalingen blir at de samme personene får sugerør rett ned i statskassen. Ved skattelette, privatisering av offentlige tjenester og utsalg av AS Norge. At Frp ikke får én krone i støtte fra noen av arbeidstakerorganisasjonene, henger sammen med at arbeidsfolk ikke er tjent med den politikken som føres.

Skatteletten på titalls milliarder som så langt er gitt i perioden Høyre og Fremskrittspartiet har styrt, har ikke skaffet flere arbeidsplasser som har gjort at ledigheten har sunket. Arbeidsledigheten har derimot økt til den høyeste på 20 år, til og med slått rekorden fra forrige gang det var en regjering fra den borgerlige siden.

Men jeg skal gi lederen i Stavanger Frp rett i én ting; det er at LO sine medlemmer får fordeler med en regjering hvor Arbeiderpartiet sitter i førersete.