Umeå med sine drøyt 83.000 innbyggere, er i dag endestasjonen for Botniabanan. Norrbotniabanan skal lede videre nordover til Luleå, som passerer 77.000 innbyggere i løpet av inneværende år. Banen vil føre til en langt bedre forbindelse mellom Västerbottens län og Norrbottens län i Sverige.

SV krever at regjeringen sikrer jobbene til vedlikeholdere og renholdere på jernbanen

Rundt 500 renholdere og vedlikeholdsarbeidere risikerer å miste jobben når jernbanetrafikken legges ut på anbud. SV ber regjeringen sikre ansettelsene deres.

Sosialistisk Venstreparti fremmer forslag om at Stortinget ber regjeringen sikre at renholdere og vedlikeholdere får videreført jobbene sine i tilfelle trafikken på norske jernbanestrekninger blir overført andre selskaper enn NSB.

– Over 500 ansatte risikerer å miste jobben med vedlikehold og renhold av togene på grunn av jernbanereformen, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Tirsdag streiker Norsk Jernbaneforbunds medlemmer i Mantena og Trafikkservice og demonstrerer utenfor Stortinget med krav om garantier om å bli overført i forbindelse med konkurranseutsettingen av Jernbanepakke Sør – det vil si driften av tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

Fagforeningene mener dette innebærer et lovbrudd fra statens side og sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har lovet at jernbanereformen ikke skal gå ut over lønn og arbeidsforhold.

Krever virksomhetsoverdragelse

Konkurranseutsettingen er et ledd i Høyre-/Frp-regjeringens jernbanereform, og det er ikke gitt at NSB vinner i konkurransen med andre selskaper. De aller fleste av de ansatte som blir berørt, kommer til å få bli med over til eventuelt nye selskaper som ledd i en virksomhetsoverdragelse.

Men renholdere og vedlikeholdsarbeidere er ikke sikret virksomhetsoverdragelse, ifølge Jernbanedirektoratet. Dermed er det fritt fram for en ny aktør til å velge en annen og rimeligere løsning for renhold og vedlikehold. Da kan folk som har jobbet der i 20–30 år, miste jobben, mener SV.

– Luftambulanse-krisen er et eksempel på hvor ille det kan gå når anbud gjøres uten å ivareta de ansatte. Nå håper jeg flertallet på Stortinget setter foten ned for dette og blir med å sikre at disse anbudene i det minste blir gjort på en skikkelig måte når regjeringen først har tvunget det gjennom, sier Lysbakken.

Pilotflukt

Da Babcock vant anbudet om å fly ambulansefly for Luftambulansetjenesten de neste seks årene fra neste sommer, skapte det voldsom turbulens blant pilotene. I og med at Babcocks overtakelse av tjenesten ikke ble regnet som en virksomhetsoverdragelse, må dagens piloter søke om å bli ansatt i det Babcock under nye lønns- og arbeidsvilkår.

Frykten for svekkede vilkår og i verste fall avslag på jobbsøknad har allerede ført til en viss pilotflukt fra ambulanseflyene og en relativt kortvarig bølge av egenmeldinger fra piloter som følte seg uskikket til å fly.

– De eneste som tjener på at renholdere og verkstedarbeiderne kan miste jobben, er selskapene som vinner anbudene. De kan få billigere vedlikehold og renhold. Kundene risikerer at tjenestene blir dårligere, og det er en katastrofe for de ansatte det gjelder, sier SV-lederen. (NTB)