Strid om kristen privatskole på Tjensvoll

Ap kjemper mot en kristen privatskole rett ved Tjensvoll skole.

Normisjon og IMI-kirken har planer om nytt bygg for KF-skolen, ved Solborg Folkehøgskole og offentlige Tjensvoll skole, med plass til inntil 420 elever fra 1.–10. klasse. 

– Stavanger trenger ikke disse plassene, det er nok kapasitet i dag, sier Kari Nessa Nordtun (Ap), fraksjonsleder i Kommunalstyret for byutvikling.

– A- og B-lag

Hvis bystyret sier ja, vil den nye skolen ligge kloss ved Tjensvoll skole. KF-skolen drives i dag på Misjonsmarka.

– Vi er mot at det på Tjensvoll skal ligge et A-lag og et B-lag av skoler, bare skilt av en gangsti. Det er ikke veien å gå at de som tror på én Gud, skal gå på én skole, mens andre skal gå på en annen skole, sier Nordtun. 

Hun mener et ja vil bety et nytt skritt på veien til å svekke den offentlige fellesskolen.

– All erfaring viser at en god fellesskole skaper bedre helse, et tryggere og mer likestilt samfunn med mindre kriminalitet, sier Kari Nessa Nordtun.

– Ap er mot private, kristne skoler generelt. Blir det ikke feil å bruke en reguleringssak for å stoppe skoledrift?

– Nei. Byutvikling handler om å strukturere en by, og hvordan den skal bygges ut. Skolen trengs ikke, og vi ønsker at tomten skal brukes til andre formål, sier Nordtun.

Hun viser også til at Utdanningsdirektoratets tillatelse kom for fem år siden, da Stavanger-skolene var overfylte.

Savner store nok utearealer for barna

– Det er bare satt av 15 kvadrat uteareal per elev, Helsedirektoratet anbefaler 50. Det er også åpenbart at trafikkbelastningen vil øke, sier hun, og viser til at det bryter fullstendig med skolebruksplanen å opprette flere elevplasser nå. 

Dag Mossige (Ap), fraksjonsleder i oppvekststyret, frykter et samfunn der barn mister skolen som arena for å møtes.

– «Ungane i gadå» må bli kjent med hverandre, her er fellesskolen den viktigste arenaen. Privatskoler er ikke «mangfold», det er ensretting. Vi bør ikke bruke av offentlige penger til det. Det er en farlig utvikling når barneskoleelever ikke skal møtes, sier Mossige.

Det er utarbeidet perspektivskisser som viser hvordan den nye skolen kan bli:

Skisse av planer for KF-skolen på Tjensvoll.  

dddd

Utbyggingen vil være i nært samarbeid med Solborg folkehøgskole, og det legges opp til samdrift av blant annet idrettshall. 

 Her er Solborg-rektorens vyer om utbyggingen

Venstre støtter planene om den kristne privatskolen på Tjensvoll.

– KF-skolen har fått Utdanningsdepartementets tillatelse. Prosjektet på Tjensvoll ser fint ut og tilpasset annen bebyggelse, sier Kjartan Alexander Lunde (V) i Kommunalstyret for Byutvikling.

Han minner om at KF-skolen nå drives i midlertidige lokaler på Misjonsmarka.

– KF-skolen har gyldig tillatelse, og ett sted må de få bygge. På Misjonsmarka kan de ikke bli, og de har en rettighet til å drive skole, sier Lunde.
Han rister også på hodet av Aps argumenter om faren for økt trafikk til Tjensvoll i en skole som samler elever fra alle bydeler.

– De fleste elever sykler, går eller kjører buss, og busstilbudet til Tjensvollkrysset er blant det beste, sier Lunde, som også opplyser at UD ga tillatelse til skolen i mars 2013, altså under rødgrønn regjering.

Lunde trekker også fram at planene inkluderer boliger for psykisk utviklingshemmede.

– Dette er det kjempeviktig å få på plass, sier han. 

Kjartan Alexander Lunde

 

Fakta: 

Kommunalstyret for byutvikling behandlet i kveld detaljene for en tomt ved Solborg folkehøgskole som den private og kristne KF-skolen (Normisjon/IMI-kirken) ønsker å bygge på. Bystyret avgjør saken. 
Idrettshall og hybler inngår i planene. Det er også planer om omsorgsboliger til unge psykisk utviklingshemmede.
Administrasjonen i Stavanger kommune støtter planene.
Naboer har reagert på mer trafikk langs Solborgveien. Planene er noe endret. Nå skal det lages ny atkomst direkte fra Tjensvollveien, og fortau langs Solborgveien.