Strengere utslippskrav skal redde verdensarvfjordene på Vestlandet

Skip som seiler i fjordene på Vestlandet, får ikke lenger slippe ut kloakk og gråvann, og det blir strengere krav til utslipp av svovel- og nitrogenoksider.

Geirangerfjorden og Nærøyfjorden står på UNESCOs liste over verdensarvområder som har særlig krav på beskyttelse. I dag er det store utslipp til luft og sjø fra cruiseskip og annen skipstrafikk.

– De nye reglene vil redusere utslippene fra den store og økende cruisetrafikken i verdensarvfjordene til både luft og sjø. Det er bra for miljøet lokalt og et steg på veien mot utslippsfri transport i verdensarvfjordene fra 2026 slik Stortinget har bestemt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Sjøfartsdirektoratet har kartlagt miljøutslippene i verdensarvfjordene og foreslått det nye regelverket på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. I tillegg til strengere utslippskrav, blir det også forbud mot å brenne avfall om bord.

Direktoratet utreder nå om kravene også skal gjelder skip i andre norske fjorder.

LES OGSÅ: 6386 personer helt uten arbeid i Rogaland